COLOURBOX1518521.jpg

Tilskudsmuligheder 2020

14-04-2020


Modernisering af kvægstalde (ordningen er i høring nu)

Ansøgningsperiode: 4. september til 30. oktober

Tilskud: 20 %

 

Indsatsområder i 2020 Pulje i 2020 (mio. kr.) Heraf øremærket til økologiske ansøgere (mio. kr.)
1. Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter  21 5
2. Etablering af stald til malkekvæg  35 8
3. Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve  29 7
I alt  85 mio. kr.  20 mio. kr.

Ordningen er med standardomkostninger, det vil sige ikke krav om indhentning af tilbud.

 

Krav:

1. Byggeri af stald til malkekvæg eller slagtekalve og/eller småkalve. Enten en
    selvstændig bygning eller en tilbygning
OG

2. Investering i en miljøteknologi, som har ammoniakreducerende effekt (nærmere
    fastlagt liste i bilag til bekendtgørelsen)


Prioritering: Højeste omkostningseffektivitet prioriteres først.

 

Modernisering af slagtesvinestalde

Ansøgningsperiode: 5. maj til 6. august

Tilskud: 25 %

 

Indsatsområder i 2020  Pulje i 2020 (mio. kr.)
Nybyg af slagtesvinestald 51
Tilbyg af slagtesvinestald 34
I alt  85 mio. kr.

Ordningen er med standardomkostninger, det vil sige ikke krav om indhentning af tilbud.

 

Krav:

1. Byggeri af slagtesvinestald, enten en selvstændig bygning eller en tilbygning OG

2. Investering i en miljøteknologi, som har ammoniakreducerende effekt (nærmere
    fastlagt liste i bilag til bekendtgørelsen)

 

Prioritering: Højeste omkostningseffektivitet prioriteres først.

 

Vil du vide mere, så kontakt
Miljørådgiver og Strategisk rådgiver Carsten Aarup på telefon 9635 1192

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.