Tilskudsmuligheder 2020

Modernisering af kvægstalde (ordningen er i høring nu)

Ansøgningsperiode: 4. september til 30. oktober

Tilskud: 20 %

 

Indsatsområder i 2020 Pulje i 2020 (mio. kr.) Heraf øremærket til økologiske ansøgere (mio. kr.)
1. Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter  21 5
2. Etablering af stald til malkekvæg  35 8
3. Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve  29 7
I alt  85 mio. kr.  20 mio. kr.

Ordningen er med standardomkostninger, det vil sige ikke krav om indhentning af tilbud.

 

Krav:

1. Byggeri af stald til malkekvæg eller slagtekalve og/eller småkalve. Enten en
    selvstændig bygning eller en tilbygning OG

2. Investering i en miljøteknologi, som har ammoniakreducerende effekt (nærmere
    fastlagt liste i bilag til bekendtgørelsen)


Prioritering: Højeste omkostningseffektivitet prioriteres først.

 

Modernisering af slagtesvinestalde

Ansøgningsperiode: 5. maj til 6. august

Tilskud: 25 %

 

Indsatsområder i 2020  Pulje i 2020 (mio. kr.)
Nybyg af slagtesvinestald 51
Tilbyg af slagtesvinestald 34
I alt  85 mio. kr.

Ordningen er med standardomkostninger, det vil sige ikke krav om indhentning af tilbud.

 

Krav:

1. Byggeri af slagtesvinestald, enten en selvstændig bygning eller en tilbygning OG

2. Investering i en miljøteknologi, som har ammoniakreducerende effekt (nærmere
    fastlagt liste i bilag til bekendtgørelsen)

 

Prioritering: Højeste omkostningseffektivitet prioriteres først.

 

Vil du vide mere, så kontakt
Miljørådgiver og Strategisk rådgiver Carsten Aarup på telefon 9635 1192