Tilskud til søer

Hvert år anvendes jagtegnsmidler til etablering af vildtplantning og mindre vandområder. Fristen for den årlige ansøgningsrunde om jagttegnsmidler er næste gang 31. januar 2018. Tilskuddet er på kr. 15.000,- og skattepligtigt.

Betingelsen for at søge tilskuddet er, at der skal vedlægges en landzonetilladelse til at etablere vandhullet. Klagefristen skal være udløbet inden ansøgningsfristen 31. januar, så du skal have tilladelsen i hus inden jul.

Ved sidste ansøgningsrunde skulle der min. 9 point til for at opnå tilsagn. Der blev i alt givet 155 tilsagn og 69 afslag.

Point gives afhængigt af projektets udformning og beliggenhed.

Vil du vide mere eller have hjælp til at lave en ansøgning om sø eller tilskud, kontakt Christina Weidick Kærsgaard på telefon 9635 1193.

 

Læs mere om ordningen her.