Tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2023

Landbrugsstyrelsen har igen tilkendegivet, at der bliver mulighed for at ansøge om tilskud til rydning af tilgroede arealer og hegn. Bekendtgørelsen har været i høring hen over sommeren og det forventes at ansøgningsrunden åbner her i oktober.

 

Bekendtgørelsen forventes offentliggjort i oktober og Agri Nord er på nuværende tidspunkt godt i gang med det indledende arbejde.

 

Du kan kontakte os allerede nu, hvis du vil vide mere om ordningen og om du kan søge tilskud.

 

Kan du søge om rydning?

Du kan ansøge om tilskud til rydning, hvis dit areal helt eller delvist er beliggende inden for særligt udpeget Natura 2000-område til rydning.

Arealet må ikke bestå af skov eller være beliggende i skov, herunder brandbælter.

Arealet må ikke være benyttet til produktion af frugt, bær, planteskolekulturer, juletræer, pyntegrønt eller energiafgrøder.

 

Kan du søge hegn?

Du kan ansøge om tilskud, hvis dit areal er helt eller delvist er beliggende inden for særligt udpeget Natura 2000-områder, har en HNV-score på 5 eller derover eller hvis arealet er helt eller delvist er beliggende inden for et areal med tilsagn til etablering af et vådområde- eller lavbundsprojekt.

 

Hvad kan du opnå tilskud til?

Du kan opnå tilskud til rydning af et areal, opsætning af hegn, elforsyning, drikkekar med flere.

 

Du er velkommen til at kontakte vores konsulenter i Natur, hvis du vil vide mere om ordningen.

 

I henhold til bekendtgørelsen er det Agri Nords forventning, at ansøgningsrunden åbner den 12. oktober 2023 og lukker den 12. december 2023.