Tilskud til minivådområder i 2020

Minivådområde i 2020? Så skal du måske i gang allerede nu!

Hvis du overvejer at søge om tilskud til et minivådområde i næste runde i 2020, er det måske nødvendigt at tage det første skridt allerede nu. Ligger din jord i potentielt egnede områder – dvs. på de lettere jordtyper – skal der nemlig udtages drænvandsprøver med start om sommeren og frem til vinter for at kunne søge. Du kan se Landbrugsstyrelsens udpegninger af egnede og potentielt egnede områder her http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=lbst og i udklippet herunder.

 

På egnede områder – dvs. jorde med mere end 12 % ler ned til 2 meters dybde – er det ikke påkrævet at udtage drænvandsprøver for at kunne søge om tilskud til et minivådområde.

 

Vi skal kunne samle drænvandet fra mindst 20 ha – 50 ha for projekter med pumpe – for kunne komme i betragtning. Naboernes marker må gerne bidrage med en del af drænvandet, men vi må ikke lægge minivådområder i § 3-natur. Minivådområder er nemlig udgravede bassiner med skiftevis dybe og lavvandede zoner – ikke bare en våd plet på et lavt sted. Derfor er det vigtigt at huske på mulighederne i selve marken – brug fx en kile eller en strimmel i enden til et minivådområde og bidrag til landbrugets miljøindsats.

 

Se mere om minivådområder på  https://oplandskonsulenterne.dk/ og ring eller skriv til oplandskonsulent Rune Hjortbak på 96 35 11 99 / ruh@agrinord.dk.