Tænketank suger viden fra Agri Nord

Der er fint besøg på Hobrovej 437 i Aalborg SV, når Tænketanken Frej gæster Agri Nord tirs-dag denne 1. maj. Med sig har tænketanken folketingsmedlemmerne Søren Gade (V) og Ida Auken (R).

Sammen med 30 indbudte landmænd, ansatte og samarbejdspartnere skal de udarbejde løs-ninger inden for både social-, økonomisk-, miljømæssig- og dyrevelfærdsmæssig bæredygtig-hed.


Løsninger, der skal forhindre smalle landbrugsforlig, skuffede landmænd og sure grønne NGO’er, der efterhånden er hverdagskost på landbrugsområdet.
- Landbruget skal ikke længere være en ideologisk boksepude. Vi skal regulere, så det giver mening også på landet. Det kræver, at landbruget tager ansvar for en mere bæredygtig pro-duktion. Det er derfor meget glædeligt, at landbruget vil være med til dette projekt, hvor det skal se kritisk på sig selv, siger miljø- og erhvervsordfører og tidligere miljøminister, Ida Auken (R).


Landmændene kender deres virkelighed bedst
Gruppeformand for Venstre og kandidat til Europa-Parlamentet Søren Gade supplerer:
- Vi kan sidde nok så lang tid og tænke store tanker inde på Christiansborg eller i Bruxelles, men det er landmændene, der kender deres egen virkelighed, udfordringer og således også løsningsforslag bedst. Bæredygtighed er blevet en ny præmis for os alle. Jeg glæder mig der-for til at høre landmændenes løsningsforslag til en mere bæredygtig fremtid, og hvordan vi po-litikere bedst muligt kan være med til at muliggøre dette sammen med dem.

 

Vil gerne præge egen fremtid
Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, glæder sig til at byde Tænketanken og de to folketingspolitikere velkommen.
- Det er en virkelig spændende tanke, at landbruget skal tage sin fremtid i egne hænder. Altså at vi, ved at være på forkant med udviklingen, selv kan være med til at præge fremtiden, siger formanden og tilføjer:


- Jeg glæder mig til en spændende aften. Ikke mindst til at høre politikernes bud på, hvad vi bør gøre, men også til at vi kan være med til at give vores bud på, hvordan vi løser fremtidens udfordringer.


På forkant – ikke bagkant
Efter besøget hos de tre landboforeninger vil Tænketanken Frej samle og systematisere land-mændenes løsningsforslag og politikernes inputs til disse.
Det vil herefter forhåbentligt blive første skridt mod en fremtid, hvor landbruget ikke er på bagkant, men på forkant.