Søren Pind: Landbruget opnår resultater gennem relationer

Det duer ikke at råbe og skrige og blot agere for at agere. I hvert fald ikke hvis man spørger Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Det gjorde Landbrug & Fødevarer i dag, hvor Søren Pind var gæstetaler ved et debatmøde om fremtidens interessevaretagelse ved årets delegeretmøde i Herning Kongrescenter.

- Det kræver det lange, sure folkestyrede arbejde, hvor man snakker med folk, laver aftaler, opbygger relationer og plejer de relationer, sagde Søren Pind.

Han oplever, at befolkningen ikke rigtig ved, hvad der foregår ude på landet, og rådede til, at landbruget gør en stor indsats i den retning.

- Det handler om at arbejde dybt professionelt og bruge kræfterne fornuftigt, sagde han.

 

Kan ikke få alt man vil have

Ministerens understregede desuden, at landbruget ikke kan få alle ønsker opfyldt i det samfund, vi lever i.

- Man kan ikke bare få alt, man vil have. Her taler vi om tingene og indgår kompromiser. Derfor handler det om at analysere, hvilke muligheder man har, sagde han.

 

Det tabte skal vindes tilbage

Landbruget oplevede tilbage i 80’erne et skred mod, at erhvervet blev hængt ud som miljøsvin i stedet for at være producenter og naturforvaltere.

Fortællingen om den gode landbokultur er vejen til at vinde det tabte tilbage, og formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, kom med det input i debatten, at landbokulturen skal udvikles og bevares.

- Det er afgørende, at I får formidlet den fantastiske fortælling, der ligger i landbokulturen, sagde Søren Pind.