Solenergi har en stor fremtid

Med de prognoser, der er for elprisen netop nu, kan strøm fra solceller have en stor fremtid foran sig på landet.

Af virksomhedsrådgiver Jacob Frey Hansen og miljø- og virksomhedsrådgiver Carsten Aarup, Agri Nord.


Prognoser viser, at prisen på strøm vil stige. Ikke mindst fordi store datacentre i Danmark kommer til at bruge store mængder strøm, men også fordi udlandet efterspørger miljørigtig strøm fra vind og sol.

I løbet af 2018 er prisen allerede steget fra 25 til 40 øre, og stigningen vil formodentlig fortsætte, efterhånden som efterspørgslen stiger.

Samtidig er selve sol panelerne og etableringen af dem blevet billigere.

Det betyder, at den klimarigtige energiproduktion fra solceller bliver en særdeles interessant driftsgren for landmændene, og vi tror på, at solenergi har en stor fremtid.

 

Stor interesse fra hele landet

I Agri Nord har vi arbejdet med området i mere end et år. Vi har et helt hold af rådgivere, der har ekspertviden indenfor jura, skat, miljø og driftsøkonomi vedrørende solenergi.

Lige nu arbejder vi på en håndfuld projekter, ligesom vi har fået cirka 30 henvendelser fra hele landet fra landmænd, der er interesserede i emnet.

 

Fire modeller

Der findes forskellige muligheder for landmænd, der overvejer solceller. Man kan vælge at udleje eller sælge sin jord til solenergi-firmaer. Derudover kan man vælge selv at lave projektet og sælge det til solenergifirmaet, når det er klart.

Den sidste mulighed er at etablere et anlæg, der laver klimavenlig strøm til egen virksomhed, som skal fortrænge konventionel strøm fra elnettet.

 

Store bedrifter kan have fordel af egen solcelle-strøm

Som situationen er nu, så er det kun de allerstørste virksomheder, der kan have økonomisk fordel af at producere egen strøm.

Den fordel bliver ikke mindre efterhånden som elprisen stiger.

Når det bliver muligt at lagre strøm, bliver det endnu mere relevant, og de mindre bedrifter vil også kunne drage fordel af egen elproduktion.

 

En mulighed i drikkevandsområder

Solceller er en grøn og bæredygtig energiform, som kan være med til at give landbruget en endnu grønnere profil.

Og de kan for eksempel være en god mulighed i stedet for traditionelle afgrøder på de arealer, hvor kommunerne kræver drikkevandsbeskyttelse i form af pesticidforbud.

 

Kræver det rigtige areal

Netop fordi solceller er miljørigtig og bæredygtig energiproduktion, vurderer vi, at det er en produktion, som de fleste kommuner vil se velvilligt på politisk set.

Det kommer selvfølgelig til at kræve godkendelse hos kommunen at opføre et solcelleanlæg, så arealet skal opfylde en række krav.

Der skal være god afstand til naboer, og arealet skal være forholdsvist fladt, så panelerne ikke bliver synlige i landskabet.

Derudover er der krav til en god solindstråling, ligesom det skal være muligt at koble produktionen på elnettet.