Sidste udkald: Overvejer du at anlægge et minivådområde?

Ansøgningsfristen for tilskud til anlæggelse af minivådområder udløber 30. september. Det er sidste udkald for de nordjyske landmænd, der vil have del i puljen.

Drømmer du om at skabe et rekreativt område med vand og attraktive vilkår for vildtet, er etableringen af et minivådområde en oplagt mulighed.

Ansøgningsfristen for tilskud til anlæggelse af minivådområder udløber 30. september. Og det er vel at mærke sidste udkald for de nordjyske landmænd, der vil have del i puljen.

"For landmanden er rådgivningen gratis, og man får anlægsomkostninger dækket hundrede procent. Landmanden får kompensation for det areal, han tager ud af drift – både området til minivådområde og udenomsarealer", oplyser miljø- og oplandskonsulent i Agri Nord, Rune Hjortbak

Rune Hjortbak tilføjer, at minivådområdet skal opretholdes i minimum ti år. Han understreger i den forbindelse, at et minivådområde ikke kan blive §3-beskyttet, idet området betragtes som et teknisk anlæg.
- Og i de ti år, man er forpligtiget til at opretholde minivådområdet, kan man søge grundbetaling.

Kompensationen beløber sig til:

47.000 kr. pr. ha. for arealer i omdrift
30.000 kr. pr. ha. for arealer med permanent græs
15.000 kr. pr. ha for naturarealer

Frem til 30. september 2022 kan der søges tilskud igennem Det Danske Landdistriktsprogram, der bliver administreret af Landbrugsstyrelsen.

Kontakt Rune Hjortbak, hvis du vil vide mere.