Selskabers aconto skat for indkomståret 2017

Husk at den ordinære aconto skatterate forfalder til betaling den 20. november 2017. I den forbindelse bør det overvejes om denne rate er tilstrækkelig eller for høj.

Restskat

Er selskabets ordinære aconto skatterater ikke tilstrækkelige, kan der foretages frivillig ekstra indbetaling.

Forventer selskabet restskat og vil undgå procenttillæg til restskatten, er den 20. november 2017 sidste frist for frivillig indbetaling.

Frivillig ekstra indbetaling kan dog ske frem til den 1. februar 2018 med et procenttillæg på 0,7%.

Husk at frivillig indbetaling skal indberettes på TastSelv Erhverv inden betalingsfristen. Ellers registreres indbetalingen ikke som en frivillig aconto betaling.

Indbetales forventet restskat ikke frivilligt senest den 20. november 2017 eller den 1. februar 2018, opkræves restskatten med et procenttillæg på 3,4 % i november 2018.

Restskattetillægget på 3,4 % svarer til en rente på ca. 4,4 % før skat. Har selskabet derfor overskudslikviditet eller finansieringsomkostninger mindre end 4,4 % p.a., bør selskabet indbetale den beregnede restskat 20. november 2017 eller eventuelt 1. februar 2018, hvor restskatten, og dermed ekstra indbetaling, kan vurderes mere sikkert.

De angivne procenttillæg er for 2016, idet satserne for 2017 først kendes ultimo 2017, men der forventes ikke store udsving i satserne.

 

Overskydende skat

Er aconto skatten for 2017 sat for højt, har selskabet mulighed for at nedsætte eller nulstille 2. rate via TastSelv Erhverv.  Nedsættelsen skal ske senest på datoen for betalingsfristen, som er den 20. november 2017.