Reportage fra Agri Farm Day: Netværk og vidensdeling i forsøgsmarken

Stor interesse for at deltage i de nordjyske landmænds faglige dag, Agri Farm Day, der blev arrangeret af Agri Nord og Mollerup Mølle

”Vi ved til efteråret, om de her maltbygsorter bliver godkendt til industrien”.

”Denne sort har en fornuftig sygdomsprofil og et stort udbyttepotentiale”.

Jo, deltagerne i rundvisningen i forsøgsmarkerne ved gården Christianshøj ved Klarup klædes grundigt på med den nyeste viden inden for planteavl. Det sker ved den årlige Agri Farm Day 9. juni 2022 i Klarup.

Forskellige kornsorters egenskaber bliver gennemgået af planteavlskonsulenter fra såvel Agri Nord som Mollerup Mølle. Så-vindue, udbyttepotentiale, sygdomsresistens og behov for plantebeskyttelsesmidler er blot nogle af de parametre, der er fokus på ved de små præsentationer af de grønne, struttende kornsorter, der er midt i deres vækstsæson.

I et hjørne af forsøgsmarken finder man otte små parceller, der er tilsået med hvedesorten Pondus. Syv firmaer konkurrerer om, hvem der kan opnå det bedste resultat, når man altså kigger på dækningsbidraget.

Det handler om at gøde og sprøjte lige nøjagtigt så ofte – og i rette tid – som det er nødvendigt af hensyn til udbyttet.

- I begyndelsen var vi sikre på, at vi ville vinde. Fra starten havde vi givet meget gødning, som planterne kunne næres af i den lange og tørre periode, men efter at der er kommet vand, er markerne blevet mere ens at se på, konstaterer Tommy Pedersen fra Mollerup Mølle.

Naturligvis er det først til høst, at vinderen af hvedekampen findes blandt de syv firmaer: BASF, Corteva, Christianshøj, Adama, Bayer, Agri Nord og Mollerup Mølle.

Et andet felt i forsøgsmarken er helliget kartofler samt proteinholdige afgrøder som hestebønner, ærter og linser. I stil med raps vil planteproteinerne blive stadigt mere interessante at dyrke i Danmark – både på grund af den spirende interesse blandt forbrugere for at spise plantebaseret kost – og fordi det er bæredygtigt at producere protein i Danmark, hvorved man begrænser transportomkostningerne.

Forsøgsmarken ved Christianshøj er på seks-syv hektar, der drives med sædskifte – og altså med forskellige sorter og dyrkningsmetoder.

- Vi forsøger at demonstrere, hvordan man kan dyrke afgrøderne, sådan at det er bæredygtigt i økonomisk forstand. Og den måde, det lykkes på, kan vi godt være bekendt, siger Poul Madsen, der er teamleder i planteavlssektionen hos Agri Nord.

Netop bæredygtighed og ESG er årets tema ved Agri Farm Day. ESG står for Environmental, Social og Governance. 

Ifølge Agri Nords bæredygtighedskonsulent Grete Skjødsholm er ESG et nyt tiltag, som landmændene i nær fremtid med fordel kan tage ind i deres forretning.

For det virker på bundlinjen, når der sættes ord på, hvordan landmanden arbejder med natur, miljø, dyrevelfærd, arbejdsforhold og ledelse – og hvad han eller hun arbejder frem mod.

- Jeg står her for at afmystificere det lidt. Det behøver ikke at være så svært. Mange har det jo i hovedet alligevel. Så gælder det om at få det ned på papir. At få fortalt om alt det gode de gør. Det har en stor signalværdi, siger Grete Skjødsholm, der sammen med ti andre Agri Nord-ansatte netop har været på kursus i at anvende ESG-redskaberne til gavn for medlemmerne.

I løbet af eftermiddagen og aftenen strømmer gæsterne til Christianshøjvej 25, hvor rundvisningen til forsøgsmarken begynder hvert kvarter. Derefter er der mulighed for at møde maskinhandlere, kemifirmaer, planteforædlere og gødningsproducenter oppe i gårdanlægget, hvor der traditionen tro serveres grillpølser.

Poul Madsen er ovenud tilfreds med det store fremmøde.

- Vi har et rigtig fint besøgstal omkring 700 deltagere, og det bliver bedre år for år, konstaterer Poul Madsen.