Regnen lemper krav

Det regnede stort set hele tiden i efteråret. Det gjorde det for mange umuligt at så vinterafgrøder og mange af de, der blev sået, er mislykkedes – og det kan derfor være svært at opfylde det grønne krav om flere afgrødekategorier.

Men Landbrugsstyrelsen lemper nu, under visse betingelser, på kravet, lyder det i en pressemeddelelse.

Kriterier skal opfyldes

Konkret betyder lempelsen, at for bedrifter med et omdriftsareal på mellem 10 og 30 hektar fjernes kravet om 2 afgrøder, og for bedrifter med et omdriftsareal på mellem 30 og 150 hektar ændres kravet fra 3 afgrøder til 2 afgrøder.

I løbet af april måned kan man via fællesskemaet tilkendegive, at man opfylder kriterierne for de lempede krav.  Styrelsen vil i den efterfølgende sagsbehandling tage endelig stilling til, om bedriften er omfattet af de lempede krav. 

For at være omfattet af de lempede krav skal bedriften opfylde to overordnede kriterier. Det ene er, at mindst 30 procent af dit areal tilsået med vinterafgrøder skal være mislykket som følge af regnen i august til oktober 2017, eller en tilsvarende andel skal have været umulig at etablere pga. kraftig nedbør og oversvømmelser i perioden august til oktober 2017.

Det andet kriterie er, at din bedrift højst må have et omdriftsareal på 150 hektar.