Præcisionssåning giver de bedste efterafgrøder i majs

Den gode efterafgrøde, der sikrer overholdelsen af lovkravene og holder på kvælstoffet, skal etableres godt, hvis man samtidig vil have et godt udbytte.

Det sker bedst med placering af frøene mellem majsrækkerne, og så skal såningen ske rettidigt og med den rigtige type efterafgrøde.

Det oplever planteavlskonsulent og grovfoderekspert Martin Ringsing fra Agri Nord.

- Vi skal have en veletableret efterafgrøde, og et stort majsudbytte, som ikke påvirkes negativt af efterafgrøden – og det er her, vi har udfordringen. Majsplanten er under vores himmelstrøg en svag starter, der ikke tåler konkurrence fra græs og ukrudt de første cirka otte uger fra såning og indtil rækkelukning. Ukrudtet skal derfor være effektivt bekæmpet inden isåning af efterafgrøden, som omvendt skal være veletableret, inden majsplanterne giver for stor skyggepåvirkning, siger han.

 

Frøene skal placeres mellem rækkerne

For at efterafgrøden bliver veletableret, skal den spire hurtigt frem, inden majsen lukker rækkerne.

- Det får man lettest, hvis frøene placeres med såskær eller -skive i 1,5 til 2,0 centimeters dybde på fast bund, og er der tilmed trykhjul efter såsporet, vil det give god chance for at bevare jordfugten med hurtig og god markspiring til følge, siger han.

Såmaskinen skal kunne placere frøene i såspor mellem majsrækkerne og med en afstand på 20 centimeter mellem majsrække og såsporet tættest på.

- Det giver mindre risiko for, at majsen skal konkurrere med græsset om lys, fugt og næring, siger konsulenten.

 

Bredspredning er en usikker metode

Bredspredning af efterafgrøden med en spredeplade eller lignende er en udbredt metode til såning af efterafgrøder i majs.

- Men det er desværre også en noget usikker metode med lav markspiring under tørre forhold, siger han.

Ulemperne ved det gode sågrej, der sår i såspor, er krav til større investering i materiel og større vedligeholdelsesomkostninger. Og materiellet beskadiges selvfølgelig nemmere af store sten end en spredeplade gør.

- Til gengæld har man større sikkerhed for god etablering under tørre forhold, siger Martin Ringsing.

 

God etablering kræver rettidighed

Men såudstyret er ikke det eneste, der har indvirkning på resultatet. Det har såtidspunktet også. Det viste Agri Nords egen test, som blev lavet i samarbejde med Jens Lauritzen. I 2020 var han tilsyneladende den eneste i Himmerland, der havde såudstyr til placering af efterafgrøder.

Efterafgrøderne blev sået på to forskellige tidspunkter: Tidligt i majsens 5-6 bladstadie og sent i majsens 9-10 bladstadie.

Den tidlige såning gav det absolut bedste plantedække. 

 

Sorten har stor betydning

På begge såtidspunkter blev der afprøvet fire forskellige arter/blandinger af efterafgrøder fra DSV Frø.

Demoen viste god fremspring af alle efterafgrøder på de to såtidspunkter, men man skal alligevel vælge sort efter såtidspunkt. Det viser også resultater fra landsforsøg og erfaringer fra praksis.

- Sår man rettidigt, skal man vælge almindelig rajgræs af fodertypen og gerne med mindst 50 procent af en tetraploid type, som giver bedre dækning end diploide typer. Så ikke plænetyper, som er for svage i udvikling, råder Martin Ringsing.

Man kan vælge en delvis udskiftning med cikorie ved den rettidige, tidlige såning.

- Det forstærker chancen for god overfladedækning, da cikorie tåler skygge, og derfor trives ok i bunden af en tæt majsafgrøde, siger konsulenten.

Bliver efterafgrøden sået sent, bør man vælge italiensk rajgræs.