Præcisionsjordbrug: - Vores landmænd er godt i gang med at bruge teknologien

Chefkonsulent Flemming Floor Jensen fra Agri Nord understreger, at præcisionsjordbrug både kan være en økonomisk og bæredygtig gevinst.

Præcisionsjordbrug har for alvor slået rod i dansk landbrug i 2022. Tal fra Seges Innovation viser, at 266.720 hektar sidste år blev dyrket efter tildelingskort planlagt i det elektroniske værktøj CropManager, der har funktioner til landbrugsredskaberne.

 

Chefkonsulent Flemming Floor Jensen fra Agri Nord understreger, at præcisionsjordbrug både kan være en økonomisk og bæredygtig gevinst.

 

Vil du også i gang med præcisionsjordbrug, så klik her, og kontakt Flemming Floor

 

Systematisk og korrekt

Med præcisionsjordbrug og gradueret tildeling sikrer landmanden en systematik og korrekt tildeling af udsæd, gødning og kemi på markens arealer.

 

- Hvis du præcisionstildeler gødning på 11. hektarer, kan du som landmand undlade at tilså én hektar efterafgrøder, og det har fået mange nye landmænd til at tage teknologien til sig, fortæller Flemming. 

 

Gradueret kalk og udsæd 

I mange år har landmænd præcisionstildelt kalk til markerne.
- I Agri Nord laver vi tildelingsfiler og sender ud til maskinstationen, der skal tilføre kalk til jordene. Dernæst er det nærliggende at præcisionstildele kvælstof og derefter kali til kartofler og fosfor til majs. Teknikken er der i dag, vi skal bare blive kloge på, hvordan vi udnytter den fuldt ud. Præcisionstildeling af udsæd er også en mulighed, som mange vil gribe. Her kan landmanden så korrekt plantetal på de forskellige jordtyper.

 

- Nogle firmaer har specialiseret sig i at bygge udstyret på lidt ældre maskiner, fortæller Flemming.

 

Kend dit udgangspunkt 

Den graduerede tildeling bygger på et vækstkort – et NDVI - der giver et øjebliksbillede af, hvordan afgrøden står. Billedet tages så tæt på tildelingstidspunktet som muligt.

 

Inden man graduerer, skal man rette op på jordbundsforholdene
– man skal vide hvorfor afgrøden står dårligt.

 

Du kan øge dit udbyttepotentiale. Men du skal kende dit udgangspunkt,
understreger Flemming Floor Jensen. 4000 markforsøg danner grundlag for, at landmændene i dag bruger den såkaldte Robin Hood-model.
- Man tager fra de rige steder på marken – der hvor afgrøderne står godt – og giver til de fattige steder

 

Spar med en Konsulent 

- Det er ikke raket videnskab. Men det er vigtigt, at man er kritisk overfor NDVI-kortene. Hvis man mistolker kortene og fejlagtigt flytter rundt på kvælstof, kan man skabe en ond cirkel på sin mark. Udgangspunktet skal være korrekt, siger Flemming Floor Jensen, der anbefaler, at landmanden sparrer med planteavlskonsulenten.

 

klik her, og kontakt
Flemming Floor
planteavlskonsulent