Præcisionsjordbrug kan gøre virksomheden mere konkurrencedygtig

Agri Nords økonomikonsulent: Præcisionsjordbrug kan blive en bæredygtig strategi for virksomheden - både økonomisk og miljømæssigt

Præcisionsteknologi kan i dag sikre gradueret tildeling af blandt andet udsæd, gødning og kemi. Hermed kan landmændene få højest muligt udbytte ud af de ressourcer, de tilfører markerne, og der opstår samtidig en bæredygtig og miljømæssig gevinst.
- Præcisionsjordbrug og gradueret tildeling kan gøre virksomheden mere konkurrencedygtig, og forretningen og produktionsgrundlaget kan hermed blive fremtidssikret, siger økonomikonsulent Christian Quist-Bak fra Agri Nord.

Tilgængelig og brugervenlig
Økonomikonsulenten har oplevet øget interesse for præcisionsjordbrug de seneste år og konstaterer, at en del landmænd investerer i ny gødningsspreder, der kan graduere gødningen.
- Teknologien i de nye maskiner er generelt integreret. Det er ikke noget, man skal tilkøbe som ekstra-udstyr. Samtidig er teknologien blevet meget tilgængelig og meget brugervenlig.
Christian Quist-Bak understreger, at landmanden ikke nødvendigvis selv skal foretage en investering i udstyr til præcisionslandbrug for at benytte gradueret tildeling på sine marker.
- Maskinstationerne har også taget den ny teknologi til sig. De er langt fremme, og man kan uden problemer får planteavlskonsulenten til at sende tildelingskortene direkte til maskinstationen.

Vilje og evne til optimering
At præcisionsjordbrug for alvor har fået rodfæste i dansk landbrug, skyldes ifølge Christian Quist-Bak erhvervets kontinuerlige vilje og evne til at omstille, udvikle og optimere virksomhederne.
- For år tilbage var fokus rettet på optimering af det mekaniske område, fordi arbejdstimer var en tung post på budgettet.
- Når talen falder på præcisionsjordbrug, er fokus fortsat på optimering i form af en bedre udnyttelse af ressourcerne. Det er mange år siden, teknologien kom frem første gang, men den var ret kompliceret og meget lidt brugervenlig – det er anderledes i dag.
Han tilføjer, at lysten og viljen til innovation er og altid han været en del af landmandens DNA, og den er med til at booste tiltag som eksempelvis gradueret tildeling af gødning og kemi.
- Når landmænd investerer i noget nyt, investerer de selvsagt i noget, der er bedre, end det, de havde. De søger generelt løsninger, der er med til at spare på ressourcerne. En ny maskine kan selvsagt mere og kan udnytte ressourcerne bedre end 10-15 år gamle maskiner.

Lidt bedre i dag end i går
Traktorernes gps-udstyr baner vejen for graduering af for eksempel gødning.
- Det er økonomisk sund fornuft at få optimal udnyttelse af det udstyr, man har tilgængeligt.
Kritiske røster vil mene, at en del teknologi ligger ubrugt ude hos landmændene, eller at mulighederne i den eksisterende teknologi ikke udnyttes optimalt.
- Nogle landmænd har helt sikkert haft udstyr, som det ikke har været muligt at implementere i driften. Det er man blevet meget mere bevidst om. Og viljen til at tænke virksomheden lidt bedre i dag end man gjorde i går, er der fortsat.
- Med gradueret tildeling får man mest muligt ud af ressourcerne, får større udbytte og bruger ikke unødige næringsstoffer. Det er både til gavn for den enkelte landmands økonomi og for miljøet. Og hermed kan præcisionsjordbrug blive en bæredygtig strategi for virksomheden - både økonomisk og miljømæssigt.