Pleje af værdifuld natur

Fra blomstrende overdrev fyldt med sjældne dagsommerfugle til fugtige kær spækket med orkidéer. Ansvaret for plejen af mange af Danmarks mest værdifulde naturarealer ligger hos private lodsejere.

Desværre mangler naturplejerne alt for ofte viden om, hvilke naturværdier de har på deres arealer, og hvilken plejepraksis der er mest hensigtsmæssig, hvis de mest værdifulde arter skal sikres.

Derfor sættes der fokus på de værdifulde naturtyper, når der den 23. august er ekskursion. Den starter klokken 14 ved Låenhusvejen 8, 9500 Hobro.

På ekskursionen besøger deltagerne det spændende naturareal Låenhus, der rummer flere sjældne arter og derfor kræver en helt særlig pleje. Med udgangspunkt i arealets naturværdier og den lokale dyreholders erfaringer tages der en snak om, hvordan der kan sikres synergi mellem plejebehov, praktiske løsninger for dyreholder, samt tilskudsregler.

Viden til virkning

Arrangementet er en del af SEGES’ projekt ”Viden til Virkning”, som sætter fokus på bedre naturpleje i landbruget

Formålet med projektet ’Viden til Virkning’ er, at give en række lodsejere og dyreholdere, der plejer værdifuld natur, mere viden om de særlige dyre- og plantearter, der er på deres arealer. Viden om de naturværdier, der er på arealerne, er nemlig en vigtig forudsætning for at kunne pleje arealerne optimalt og sikre, at den indsats der bliver gjort virker.

Projektet, som er finansieret af 15. Juni Fonden, byder på kaffe og kage. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding senest fredag d. 18. august til Janni Bager på mail: jdb@agrinord.dk eller telefon 9635 1150