Omregistreringen af IVS'er forlænges og lettes

En politisk indgået aftale, som udmøntes i et lovforslag til november, ophæver reelt kravet om, at »kapitalen skal være til stede« ved omregistrering af et IVS til et ApS.

Samtidig forlænges fristen for omregistrering fra den 15. april til den 15. oktober 2021.

Der åbnes nu for muligheden for at blive omregistreret ved, at selskaberne indbetaler differencen mellem selskabernes registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for ApS, der er på 40.000 kr.

Ved indbetaling af kapital ses der kun på størrelsen af den registrerede selskabskapital, hvorimod der ikke ses på størrelsen af selskabets samlede egenkapital. Hvis der for eksempel er indskudt 1 kr. ved stiftelsen af et IVS, kan IVS’et således blive omregistreret til ApS ved at indskyde 39.999 kr., uanset at egenkapitalen ikke er til stede. Dette er en væsentlig ændring i forhold til de gældende regler.

Indtil de nye regler er vedtaget af Folketinget og trådt i kraft, gælder de nuværende regler.