Økologisk Investeringsstøtte 2021

For første gang siden 2016 er der i år øremærket 40 millioner kr. i tilskud til økologisk investeringsstøtte fordelt på seks indsatsområder: Svin, kvæg, frugt, bær og grønt, planteavl, æg og fjerkræ samt får og geder. 
Ansøgningsrunden løber fra d. 29. april til 4 juni 2021. 
Du kan få støtte til 40 pricent af standardomkostningen til teknologierne. Der skal i alt søges for minimum 100.000 kroner pr. ansøgning. De teknologier, som kan modtage tilskud, fremgår af teknologilisten for ordningen. 

Eksempler på teknologier, der kan søges støtte til: 

  • Svin: Udstyr til indhegning, strøelsesanlæg, frostfri drikkevandsforsyning.
  • Kvæg: Sandvasker til strøelsessand, sygdomsovervågning, system til råmælkshåndtering.
  • Frugt, bær og grønt: Lagringskasser til CA-lagring, traktormonteret lugerobot.
  • Planteavl: Radrenser, kompostvender, trykregulerende udstyr til for- og baghjul på traktor.
  • Æg og fjerkræ: Afskalningsanlæg, varmerør, etageopdræt system.
  • Får og geder: Udstyr til indhegning, transportvogn med mobil fangfold. 

I Økologisk Investeringsstøtte 2021 er der på forhånd beregnet standardomkostninger på de forskellige teknologier. Det betyder, at der ikke skal indhentes tilbud, da priserne er fastsat på forhånd. 
Skal du investere i ny teknologi, eller er du interesseret i at høre mere om ordningen, så kontakt økologikonsulent Randi Wiborg Hansen på rwh@agrinord.dk eller mobil 9635 1172. 
Sidste frist for at søge om økologisk investeringsstøtte 2021 er d. 4. juni 2021.