Offentligt møde: Nyt vandløbsregulativ for Skovåen

Agri Nord og LandboNord indbyder til fælles offentligt møde om forslaget til ny vandløbsregulativ for Skovåen, fordi foreningerne vurderer, at forslaget kan få stor betydning for
landbrugsdrift og landskab i oplandet Hals-Holtet-Ulsted. Vandløbene Starsig Bæk, Akær Bæk og Lundergaards Bæk løber alle til Limfjorden via Skovåen, og i dette område vil der med forslaget være risiko for oversvømmelser.

Mødet er gratis!

Dagsorden

  1. Velkomst ved næstformand Lars Mellemkjær, LandboNord
  2. Gennemgang af regulativforslaget og konsekvenserne v/landboretkonsulent Hans Ole Kristensen, Agri Nord, og miljø- og vandløbskonsulent Laurits Faarup Marcussen, LandboNord
  3. Indlæg ved Aalborg Kommune om forslaget
  4. Indlæg om vandplanernes betydning for regulativforslaget - er det nødvendigt at forringe vandafl edningen for at opfylde miljøkrav?
  5. Debat
  6. Afslutning ved formand Carl Christian Pedersen, Agri Nord

Tilmelding

Tilmeld dig senest den 7. september 2021 hos Jane B. Knudsen, Agri Nord, på telefon 9635 1111 eller mail jbk@agrinord.dk eller online her