Nye fosforregler rammer få steder

Miljø- og fødevareministeriet har i dag offentliggjort udkast til nye fosfor-kort. Oplandet til Ulvedybet mellem Aabybro og Brovst og inderfjorden i Mariagerfjord bliver omfattet af restriktioner.

Miljø- og Fødevareministeriet har i dag offentliggjort udkast til et nyt fosfor-kort. Det nye kort er et led i indfasningen af den nye husdyrregulering, hvor der fra 1. august 2018 blandt andet indføres krav om skærpede fosforlofter i oplande til søer i vandområdeplanerne.

Især området ved Ulvedybet og Mariagerfjords inderfjord bliver ramt af de nye krav, der betyder, at man i de udpegede områder maksimalt må tildele 30 kg fosfor (P) pr. hektar.

Hvis man i et af de udpegede områder har eksempelvis mink, hvor der i dag er et fosforloft på 43 kg P pr. hektar, kræves der et næsten 50 procent større udbringningsareal til den samme mængde husdyrgødning.

Har man et undtagelseskvægbrug med 230 kg N pr. hektar, går man fra 35 til 30 kg P pr. hektar og skal dermed bruge et 17 procent større areal.

 

Nordjylland nådigt sluppet

Selvom de husdyrproducenter, der har udbringningsareal i de udpegede områder, bliver hårdt ramt af de nye fosfor-lofter, så er hovedparten af Nordjylland nådigt sluppet i forhold til tidligere udpegninger.

- I mange områder sker der ingen stramningen, siger teamleder for planteavl i Agri Nord, Poul Madsen.

De husdyrproducenter, der bliver ramt, har muligheder for at mindske fosforindholdet. Der er blandt andet mulighed for at regulere på fosfor i foderet og indkøbt fosfor i handelsgødning. Der er dog ingen tvivl om at nogle husdyrproducenter vil blive hårdt ramt, oplyser Poul Madsen.

Fosfor-kortet er endnu blot et udkast, som sendes i høring først på året. Agri Nord er behjælpelig med at udarbejde individuelle høringssvar.

 

For yderligere oplysninger kontakt teamleder Poul Madsen på tlf.: 9635 1160

Klik her for at se kortet