Ny runde åbner nu: Få tilskud til hegn og rydning

Landmænd kan også i år søge om tilskud til rydning af tilgroede arealer og til etablering af hegn.
Tilskudsordningen hedder »Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2022«. Den åbner 4. oktober og løber frem til 14. december. Der er i år afsat 35. mio. kroner til formålet.
Agri Nords konsulenter er parate til at hjælpe med ansøgningen.

- De endelige vilkår er endnu ikke meldt ud, og vi ved, at der kommer nogle mindre ændringer i forhold til den seneste ansøgningsrunde, oplyser natur- og projektkonsulent Niels Thordal-Christensen fra Agri Nord.
- Vi har allerede en del henvendelse fra interesserede landmænd, og hvis flere lodsejere har interesse i at søge tilskud hjem fra puljen, er vi selvfølgelig parate til at hjælpe med ansøgningen.

Du kan søge om tilskud til rydning af træer og buske på tilgroede arealer og til forberedelse af afgræsning i de særligt udpegede Natura 2000-områder. Du kan desuden søge om tilskud til hegn på arealer med overdrev og arealer i nationalparker.

Forberedelse til afgræsning

Du kan få tilskud til etablering af:
- hegn, herunder låger og led
- drikkevandsforsyning
- fast fangefold
- elforsyning
- kreaturovergang: rørbro, bro og vadested
- færist

Her kan du få tilskud
Projektområdet du søger tilskud til skal være med arealer i ét af de fire nedenstående kategorier: 
- Mindst 50 procent af projektområdet skal være et særligt udpeget Natura 2000-område til rydning eller pleje.
- Mindst 10 procent af projektområdet skal være arealer med overdrev beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven og mindst 0,1 ha med arealer med en HNV-score på minimum 5.
- Mindst 50 procent af projektområdet skal være med arealer i en nationalpark og arealer med § 3-beskyttede areal efter naturbeskyttelsesloven. Desuden skal der være mindst 0,1 ha med en HNV-score på minimum 5.
- Mindst 50 procent af projektområdet skal være med arealer i en nationalpark og mindst 0,1 ha med en HNV-score på minimum 5.

Du kan få tilskud, der dækker op til 100 procent af dine udgifter, som er direkte relateret til og nødvendige for at gennemføre projektet.

Landbrugsstyrelsen har lavet en liste med oversigt over tilskud.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Agri Nords konsulenter: Niels Thordal-Christensen, Kirsten Badawi Plesner eller Mette Møller Ragborg.