Ny pulje til miljø- og klimateknologi åbner snart

Landbrugsstyrelsen er nu klar med tilskudsordningen Miljø- og klimateknologi. Ansøgningsrunden åbner den 16. november 2023 og er åben frem til 31. januar 2024. Hos Agri Nord er virksomhedsrådgiver Christian Quist-Bak klar til at rådgive dig om dine muligheder for at søge tilskud fra puljen.

Puljen er på 244 mio. kroner, og der er afsat penge til fem sektorer: Svin, kvæg, fjerkræ, planteavl og gartneri.

 

Tilskudssatsen er på 40 procent til standardomkostningerne til teknologierne, og Landbrugsstyrelsen oplyser, at der med en pulje på 570 mio. kroner er rigtig gode muligheder for at opnå tilsagn.

 

Formålet med ordningen er at reducere ammoniakudledning, pesticidudledning, energiforbrug eller næringsstofforbruget. Desuden er ønsket med ordningen at fremme dyrevelfærden ved at give tilskud til at omstille til løsgående søer i farestaldene.

 

Der skal søges tilskud til teknologier på minimum 100.000 kroner til teltoverdækning af gylletanke og til reduktion af energiforbruget i fjerkræstalde. Under de øvrige ordninger minimumsbeløbet der skal investeres for 300.000 kr.

 

For at få tilskud til teknologierne, må landmanden først påbegynde sit projekt, når der er søgt tilskud. Projektperioden er på to år, og den begynder den dag, ansøgningen sendes til Landbrugsstyrelsen.

 

Landbrugsstyrelsen har lavet en liste over de teknologier, der kan søges tilskud til, og der kan vel at mærke kun søges tilskud til teknologierne på listen.

 

På listen står der blandt andet:

  • Gylleafkøling, luftrensning og gylleforsuring
  • Teltoverdækning til både nye og eksisterende gyllebeholdere
  • Omstilling til løsgående søer i farestalde
  • Fasefordring efter mælkemængde og mælkens sammensætning
  • Sprøjtestyring med on/off tildeling
  • Sensorbaseret udstyr til sprøjte
  • Kortlægning og monitering af ukrudt
  • Aftopper eller stængelknuser (kartofler)
  • Gødningsbånd hønsestalde 
  • LED-Lys (fjerkræ)

 

Er du interesseret i at høre mere om muligheden for at få tilskud fra ordningen, så kontakt Christian Quist-Bak på telefon 96351262 eller på mail chq@agrinord.dk