Ny miljøregulering lanceret

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lancerede i dag et nyt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og L&F. Et partnerskab, der skal udvikle en ny miljøregulering af landbruget ud fra data og de funktioner, der allerede ligger i nutidens præcisionslandbrug med brug af GPS med mere.

- Fremover vil vi kunne bruge data fra landbruget til miljøregulering, sagde ministeren i dag på L&F’s delegeretmøde i Herning.

Meningen er, at myndighederne fremover kan kontrollere landbruget via data og dermed blandt andet erstatte de fysiske kontroller med en digital overvågning.

Det skulle desuden åbne op for muligheden for lempeligere miljøkrav. Ministeren var heller ikke afvisende overfor, at digital præcisionslandbrug kan blive et alternativt virkemiddel i forhold til kvælstofregulering.

Nu igangsættes der en række pilotprojekter på udvalgte landbrug, hvor mulighederne i datastyret miljøregulering skal undersøges.

 

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. Klik her