Ny direktør i BK NORD A/S satser på bæredygtigt byggeri, digitalisering og glade medarbejdere

BK NORD's nye administrerende direktør René M. Larsen vil blandt andet videreudvikle arkitekt- og ingeniørfirmaet indenfor digital transformation og bæredygtigt byggeri. Samtidig har han stor fokus på at skabe en moderne arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække de dygtige medarbejdere. 

Den 1. oktober sætter René M. Larsen sig i direktørstolen i arkitekt- og ingeniørfirmaet BK NORD A/S i Aalborg. 

Han har en lang karriere indenfor byggebranchen bag sig. Både som udviklingschef og projektdirektør i andre arkitekt- og ingeniørvirksomheder, men også som leder for projekter og områder i uddannelsessektoren i regi af UCN. Blandt andet har han været Asia Director i fire år med base i Vietnam for UCN. Senest kommer han fra en stilling som videncenterchef for Velfærdsteknologi Vestdanmark. 

René M. Larsen er oprindelig uddannet både tømrer og bygningskonstruktør, men har sidenhen taget en Master of Business Administration (MBA) og en Master of Applied Business Research (MABR). 

- BK NORD er en solid og velanset virksomhed med vind i sejlene, som med sin stærke soliditet og ejerkreds har et stort potentiale. Jeg brænder for at komme med på den rejse og har ambitioner om, at virksomheden skal nå meget mere, siger den nye administrerende direktør. 

BK NORD er ejet af Agri Nord, Fjordland og nf plus og leverer byggerådgivning indenfor landbrug, erhverv og boliger. 


Bæredygtigt byggeri

En af de første opgaver, René M. Larsen kaster sig over, er arbejdet med virksomhedens strategi frem mod 2025. 

En af overskrifterne for det arbejde bliver bæredygtighed, og et af målene er, at virksomheden får flere kompetencer til arbejde med bæredygtighedscertificeret byggeri. Det er der stor fokus på indenfor bolig- og erhvervsbyggeri. 

- Bæredygtighed er et af de punkter, hvor jeg ser, at BK NORD kan opnå stor vækst, og vi ser i stigende grad, at det er et krav fra investorer og bygherrers side, at byggeriet er certificeret, siger den nye direktør.

Det er også en udvikling, landbruget kommer til at se. 


Fremtiden er digital

Han ser også store udviklingsmuligheder indenfor digitalisering. Blandt andet med at bruge 3D-modeller og virtual reality så bygherren kan visualisere byggeriet og opleve, hvordan byggeriet kommer til at være.

- Det vil være en kæmpe hjælp i projekteringsfasen, hvor bygherren kan se, hvilke konsekvenser forskellige til- og fravalg får for byggeriet, siger den nye direktør.

Samtidig vil alle parter, der er involveret i byggeriet, kunne holde online-møder, og alle involverede vil til enhver tid have adgang til samtlige bilag i byggesagen. 


Nye designmetoder skal skabe værdi også for landbruget 

Et af BK NORDS tre kerneområder er landbrugsbyggeri. Det er et område, den nye direktør glæder sig til at se nærmere på.

- Vi skal have set meget mere på, hvordan arkitekturen kan understøtte og optimere produktionen. Der sker en hel masse indenfor det område. Blandt andet arbejder man i dag med, hvordan arkitektur og designmetoder kan understøtte læring på skoler og helbredelse på sygehuse. Den viden skal vi have overført til landbrugs- og fødevareproduktionen, siger den nye direktør og tilføjer:

- Den udvikling, der sker i andre brancher, skal vi lære af og overføre til landbruget, så vi kan skabe endnu mere værdi for landmændene. Og det vil vi for øvrigt også kigge ind i på vores to andre kerneområder, erhvervsbyggeri og boliger, hvor vi også ser et stort vækstpotentiale. 


Den bedste arbejdsplads

BK NORD oplever i øjeblikket stor travlhed indenfor alle tre kerneområder bl.a. på grund af et nyt bygningsreglement, BR18, der for alvor trådte i kraft i 2020. Især fordi virksomheden har samlet alle de kompetencer indenfor projektering, brand og konstruktioner, der skal til for at styre et byggeprojekt gennem de nye regler. 

- Vi kan løse den samlede myndigheds- og projekteringsopgave, da vi har specialister på alle områder, og det er dét, der gør, at vi oplever så kraftig en vækst for øjeblikket, siger René M. Larsen. 

Den store travlhed i branchen skaber også stor efterspørgsel på arbejdskraft. Der er derfor hård konkurrence om medarbejderne.

Ledelsesopgaven er også en opgave, den nye direktør René M. Larsen tager fat på med det samme.

- Vi har gode og dygtige medarbejdere. Dem skal vi fastholde, og vi skal kunne tiltrække nye. Vi skal fortsat have fokus på work-life balance, skabe en hybrid-arbejdsplads med fleksible arbejdstider og mulighed for hjemmearbejde samt tilbyde vores medarbejdere den nyeste teknologi og efteruddannelse, siger René M. Larsen.


Fra en stærk leder til en anden

BK NORD er på vej mod 20 medarbejdere og forventer ikke, det stopper der. Hele organisationen står derfor overfor forandringer, og ledelsesopgaven bliver større og mere omfattende. 

- Vi har brug for mere ledelse, og tiden er nu rigtig til at få nye kræfter for bordenden. Jeg er meget glad for, at vi har kunnet tiltrække en så stærk og kompetent en leder som René, siger Bente Søgaard, der er afgående, administrerende direktør i BK NORD.

Hun har været direktør i 20 år, men fortsætter som brand- og konstruktionschef, hvor hun fremover vil fokusere mere på projektering, samarbejdspartnere og kontakt med kunden. 

Hun vil stadig være en del af chefgruppen sammen med den nye administrerende direktør. 
 

Den afgående administrerende direktør, Bente Søgaard fortsætter i BK Nord som brand- og konstruktionschef. 

Bygger videre på stærkt fundament

Den nye chefgruppe skal skabe den næste version af BK NORD; version 2.0. 

- Nu skal der konstitueres en ny chefgruppe, der kan sætte os på landkortet og slå et ledelsesslag, der kan skabe vores version 2.0, siger den nye direktør. 

Men selvom han har mange visioner for og ideer til, hvordan virksomheden kan vækste og udvikle sig, så har han stor respekt for dét, han kommer til.

- Jeg starter med den største ydmyghed overfor BK NORD, som er en solid, ambitiøs og kvalitetsbevidst virksomhed. De værdier vil jeg værne om, og jeg skal ikke spille hasard med noget. Men samtidig skal vi også bevæge os og vækste, siger han. 

Kontaktoplysninger:

René M. Larsen på telefon 2223 2437 / 2753 7150 eller rml@bk-nord.dk 
Bente Søgaard på telefon 2223 2430 eller bsp@bk-nord.dk