Ny bro mellem landbrug og industri i Nordjylland

Som de første i Danmark vil Nordjyllands største offentligt-private partnerskab indenfor bæredygtighed samle både industri og landbrug i en miljøkamp, der ikke kun skal vindes via fødevarer. Håbet er, at det kan blive en økonomisk gevinst for Nordjylland – og på sigt også for resten af landet. 


Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE), der er Nordjyllands største offentligt-private partnerskab indenfor bæredygtighed, offentliggjorde i går (22. april), at primærerhvervet (landbrug og fiskeri) nu bliver en del af netværket på lige fod med andre erhverv. Landbrug og industri arbejder allerede sammen i andre organisationer, men som noget nyt er det ikke kun fødevareområdet, der bliver omdrejningspunktet – men derimod alle typer af cirkulære samarbejder, som kan give en miljømæssig og økonomisk gevinst. Det blev i dag offentliggjort på NBEs årlige generalforsamling, hvor det også blev annonceret, at landboforeningerne Landbonord, Agri Nord og LandboThy går ind i samarbejdet.

Ressourcerne skal bruges igen og igen
Den udmelding betyder, at nordjyske landmænd og industrivirksomheder nu vil samles om samme bord, når der skal udvikles nye ideer og skabes bæredygtige forandringer. De fremtidige projekter kan derfor rumme alt lige fra udvinding af proteiner og genbrug af landbrugsplast til bedre energi- og ressourceudnyttelse. 

- Der ligger et stort potentiale i at samle landbrug og industri i NBE. Nordjylland er i begyndelsen af overgangen til en cirkulær økonomi. Den cirkulære økonomi er overvejende et resultat af samarbejde mellem virksomheder, der traditionelt ikke arbejder sammen. Et styrket samarbejde mellem landbrug og industri i Nordjylland øger muligheden for at ressourcer der ellers vil gå tabt, bliver brugt – igen og igen, fortæller Carla Smink, Associate Professor hos Aalborg Universitet.

- Vi ser meget positivt på, at landbrug og industri nu får mulighed for et tættere samarbejde. Det vil være godt for innovationen, at vi kan inspirere hinanden til nye metoder og produkter – og det har vi brug for, hvis vi skal følge med den bæredygtige udvikling, som forbrugerne efterspørger, siger Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord og formand for Nordjysk Landbrug.

Økonomisk potentiale
Foruden det miljømæssige potentiale regner man hos NBE også med, at partnerskaber mellem landbrug og industri, kan blive en økonomisk gevinst.

 - NBE har rigtig gode erfaringer med at skabe samarbejder på tværs af brancher, sektorer og kommunegrænser. Vi har derfor en stærk formodning, om at de nye partnerskaber vil være givende for miljøet - men også økonomisk for både landbrug og industri. Vi kan være med til at levere løsninger på nogle af klimaudfordringerne, fortæller Jens Højer, der er bestyrelsesformand i NBE.

Et af de områder, som med fordel kunne udforskes, er bioraffinering, hvor biomaterialet udnyttes til flere værdifulde produkter og dermed optimerer udnyttelsesgraden. Ifølge et white paper fra SEGES og Landbrug & Fødevarer er der i Danmark et betydeligt biomassepotentiale, der kan bruges som råvare til bioraffinering. De anslår, at den producerede biomasse gennem bioraffinering kan give en afledt produktion til en værdi af 14 - 26 mia. DKK og skabe 12.000-21.000 jobs. Den nordjyske interesse i bedre udnyttelse af bioressourcerne, er ikke tilfældig, da andelen af regionens omsætning indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri er højere end landsgennemsnittet. 


Fakta om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE)

•    Offentligt-privat partnerskab mellem de 11 nordjyske kommuner, Aalborg Universitet, energiselskabet Norlys og 130 virksomheder.
•    Formålet med netværket er at styrke virksomhedernes konkurrenceevne igennem en målrettet indsats på bæredygtighedsområdet.
•    Netværket startede i 2008 mellem Aalborg og Hjørring Kommuner, men blev i 2016 regionalt.