Nu kan du søge om tilskud til at pleje naturen

En ny ansøgningsrunde vedrørende rydning og hegning af naturarealer er startet og løber frem til 14. december. Hvis du er interesseret, opfordrer vores naturteam til, at du melder dig på banen hurtigst muligt af hensyn til at få myndighedsgodkendelse.


Ansøgningsrunden er åben og løber frem til 14. december, men det er en god idé at komme i gang med det samme, råder natur- og projektkonsulent Kirsten Badawi Plesner.

- Det er ikke sikkert, at man kan nå at få tilskuddet, hvis man kommer i sidste øjeblik, for myndighedsgodkendelsen tager også tid, siger hun.

 

Kun særlige naturtyper kan få tilskud

Tilskuddet gives til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning – herunder blandt andet etablering af hegn, vandforsyning, fangefolde med mere.

Der gives kun tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning (hegning) i de særligt udpegede Natura 2000-områder.
Man kan dog også søge om tilskud til hegning af overdrev udenfor Natura 2000 og arealer i nationalparker.

- Man kan få tilskud, selvom der er et eksisterende, ikke-brugbart hegn. Dette skal man dog selv fjerne. Tilskuddet er til at etablere et nyt hegn samt elforsyning, drikkeforsyning, fange-fold og rørbro, siger Kirsten Badawi Plesner.

Tilskuddet består af standardomkostninger, som ofte dækker udgifterne til etablering 100 procent.

 

Naturen har brug for afgræsning

Kirsten Badawi Plesner opfordrer alle, der har mulighed og lyst til at lave naturpleje på de pågældende arealer, til at søge.

- Naturen har brug for pleje og afgræsning, så vi kan få noget god natur med høj biodiversitet, siger hun og tilføjer:

- Det kan endda være, at det kan være et godt alternativ til almindelig markdrift at lave natur-pleje i stedet for. Især hvis det er lave og våde arealer, siger hun.

 

Hvad er der tilskud til?

Rydning af tilgroede arealer for træer og buske

  • Materiel og anlægsarbejde vedrørende rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet materiale

Forberedelse til afgræsning

  • Hegn, herunder låger og led
  • Drikkevandsforsyning
  • Fangfolde
  • Elforsyning
  • Rørbro

Har du spørgsmål eller vil vide mere, så kontakt Kirsten Badawi Plesner på telefon 9635 1193 eller kbp@agrinord.dk