Nu efterreguleres pensionen

Nogle førtids- og folkepensionister har fået udbetalt for meget og andre for lidt. Det reguleres nu, og selvstændige kan regne med at få opgørelsen midt i september i e-Boks

En gang om året gør Udbetaling Danmark op, om borgerne har fået udbetalt den folkepension eller førtidspension, de havde ret til sidste år.

Udbetaling Danmark sender snart opgørelse vedr. efterregulering af førtids- og folkepension. I forhold til lønmodtagere udsendes den primo juni og for selvstændige medio september. Det oplyser, økonomikonsulent Torben Carstensen, Agri Nord.

Opgørelsen kan vise tre forskellige ting.

Borgeren kan have modtaget præcis den pension, som han eller hun havde ret til i 2017. Sådan er det for langt de fleste pensionister.

Borgeren kan have fået udbetalt for lidt i pension for 2017 og skal have resten udbetalt.

Borgeren har fået for meget i pension for 2017 og skal derfor betale penge tilbage. Der skal dog kun betales pension tilbage, hvis man har fået mere end 249 kr. for meget i pension.

 

Ventetid 

Fra begyndelsen af juni 2018 vil du få et brev fra Udbetaling Danmark med opgørelsen af din folke- eller førtidspension. Denne opgørelse er først og fremmest baseret på din årsopgørelse fra SKAT.

Hvis du har en udvidet selvangivelse, får du dog først et brev med opgørelsen af din pension fra midt i september 2018. Og hvis du er gift eller samlevende, ankommer opgørelsen først, når Udbetaling Danmark har fået begge årsopgørelser fra SKAT.

Har du spørgsmål? Kontakt Torben Carstensen på 9635 1253.