Nej tak til reduktion af den direkte landbrugsstøtte og flere efterafgrøder

Regeringens landbrugsudspil fejler især på to områder: træk i den direkte landbrugsstøtte og krav om flere efterafgrøder. Det vurderer formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen.

Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen er rigtig glad for, at Regeringens landbrugsudspil kun er et udspil.
For der er to væsentlige punkter, der skal ændres, hvis det står til ham. Den ene er planerne om at flytte yderligere 13 procent fra den direkte landbrugsstøtte over i den såkaldte søjle 2, hvorfra pengene bliver fordelt til forskellige tiltag og projekter. 
- Vi er det eneste land i Danmark, der gør det på den måde, hvilket vil skabe en skævvridning i forhold til vores konkurrenceevne overfor vores europæiske kollegaer, siger formanden. 

Der skal indtægter til
Støtten, der fjernes fra den direkte støtte, skal blandt andet bruges til at finansiere udtagning af lavbundsjord, foreslår Regeringen. 
Men det er en virkelig dårlig idé, mener formanden, der kalder det at fodre hunden med dens egen hale.
- Man kan ikke fjerne en indtægt direkte fra landmandens bundlinje uden at sikre, at han også har en indtægt på de arealer, der bliver taget ud, når han ikke længere kan dyrke dem, siger han.
Der skal være alternative indtægtskilder og business cases på de arealer. Det kan for eksempel være tilskud til naturpleje, salg af CO2-kvoter eller produktion af græsprotein. 
- Men så længe der ingen alternativer er, så skal vi ikke have omplaceret den direkte støtte, siger formanden.

Ikke flere efterafgrøder
Et andet punkt, som formanden gerne ser ændret, er planerne om at etablere flere efterafgrøder for at reducere landbrugets kvælstofudledning.
- Vi skal væk fra det ensidige fokus på kvælstofreduktion på land. Vi kan snart ikke reducere mere, men vi kan derimod vinde langt mere ved at kigge nærmere på forholdene i vandmiljøet. Vi skal have vendte blikket fra land mod vand til at kigge på, hvordan påvirkningen er fra vandmiljøet selv, siger han. 

Udvikling fremfor afvikling
Formanden har dog også ros til udspillet. Det er en stor fordel, at Regeringen har udvikling af ny teknologi, herunder pyrolyse-teknologien.
- Det er vigtigt, at vi tænke udvikling og ikke afvikling, når vi lægger planer for dansk landbrug, og jeg er glad for, at Regeringen har lyttet til, hvor mange arbejdspladser vores erhverv skaber, siger formanden.