Natura 2000-områder skal have eftersyn

Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen sender nu et forslag om tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning i høring. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Der indgår i de udpegede Natura 2000-områder intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og naturtyper, men som alligevel er underlagt nogle af de krav, der følger af Natura 2000-udpegningen.

- Det er en tiltrængt oprydning. Det er første gang, at Natura 2000-områderne er blevet gennemgået, siden de blev udpeget i begyndelsen af 1990’erne, og der er sket meget på det digitale område, så der er et stort behov for præcisering af grænser. Derudover kender vi naturområderne bedre i dag, fordi der er foretaget regelmæssig kortlægning af naturværdierne, siger Esben Lunde Larsen.

Ud af de i alt 340.000 ha Natura 2000-arealer i Danmark foreslås det, at der udtages ca. 28.000 ha Natura 2000-områder. Arealerne er fortrinsvis landbrugsarealer i drift, men også bebyggede områder.

Vil du indsende høringssvar?

Læs mere her eller kontakt Christina W. Kærsgaard på telefon 9635 1193