Natura 2000-områder skal have eftersyn

28-09-2017

Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen sender nu et forslag om tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning i høring. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Der indgår i de udpegede Natura 2000-områder intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og naturtyper, men som alligevel er underlagt nogle af de krav, der følger af Natura 2000-udpegningen.

- Det er en tiltrængt oprydning. Det er første gang, at Natura 2000-områderne er blevet gennemgået, siden de blev udpeget i begyndelsen af 1990’erne, og der er sket meget på det digitale område, så der er et stort behov for præcisering af grænser. Derudover kender vi naturområderne bedre i dag, fordi der er foretaget regelmæssig kortlægning af naturværdierne, siger Esben Lunde Larsen.

Ud af de i alt 340.000 ha Natura 2000-arealer i Danmark foreslås det, at der udtages ca. 28.000 ha Natura 2000-områder. Arealerne er fortrinsvis landbrugsarealer i drift, men også bebyggede områder.

Vil du indsende høringssvar?

Læs mere her eller kontakt Christina W. Kærsgaard på telefon 9635 1193

Du er altid velkommen til at kontakte os nedenfor

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.