Når ejendommen skal sælges

Der er godt gang i ejendomshandlerne lige nu – både store og små ejendomme skifter ejere og Agri Nords eksperter hjælper landmanden både før og under en handel.

Antallet af landbrugshandler i alle størrelser er steget markant de seneste år. Det mærker ejendomsrådgiver og valuar Per Møller Pedersen fra Agri Nords afdeling for Jura & Ejendom.
   Tendensen landet over er, at en del landbrugsejendomme bliver opkøbt af naboer og nedlagt som selvstændige brug. Og hermed vokser de største besætninger arealmæssigt.
   - De fleste af mine kunder er mellem 60 og 90 år. Nogle af dem driver selv ejendommen, nogle er produktionslandmænd og nogle er planteavlere, der har haft dyreproduktion tidligere. Mange af dem bortforpagter jorden og bor fortsat selv på ejendommen.
   Per Møller Pedersen tilføjer, at sælgerne ofte kender køberne.
   - Ofte er det forpagteren eller en nabo, der har interesse i jorden, så der er en naturlig kontakt mellem køber og sælger, siger Per Møller Pedersen.

 

FOKUS PÅ SKAT OG AVANCE
Per Møller Pedersen er ekspert i landbrugsejendomme, og han prioriterer altid at besøge sælger og snakke vurdering og salgsplaner grundigt igennem.
   - Min anbefaling er altid, at vi skal retur til Agri Nords skattekonsulenter for at få regnet på avance. Ejeren ved, hvad ejendomme skal koste, og han ved, hvad han skylder, men han ved sjældent, hvad han skylder i skat. Her ligger der altid en ubekendt faktor af en anseelige størrelse, så det er vigtigt at få styr på det inden et eventuelt salg.
   Per Møller Pedersen besøger ofte kunderne første gang flere år før, de er klar til salg.
   - Når landmanden får overblikket, kan han overveje næste skridt og træffe et kvalificeret valg. Mit besøg og vores beregninger sætter ofte tanker i gang, siger Per og lader forstå, at det handler om at få afdækket de rette tal, så beslutningsgrundlaget er i orden.

 

FØLELSER I SPIL
Per Møller Pedersen er selv landmandsuddannet og driver eget landbrug. Han kender branchen indefra og kender de følelser, der ofte er involveret.
   - At sælge landbrug kan være følelsesmæssigt hårdt. Landbruget er familiens bolig, her er børnene vokset op, og det er familiens erhverv. Det er hele deres liv og hele deres karriere – og mange gange er ejendommen gået i arv gennem flere generationer.
   - Det kræver mange overvejelser at sætte sådan en ejendom til salg.
   - Det fylder også for landmændene, hvor de skal bo efter salget. Så mange tanker og planlægningen skal på plads.
   Når beslutningen om et salg er truffet, beder sælger ofte Per Møller Pedersen om at være med til mødet med den forpagter eller nabo, der skal købe.
   - Min primære opgave er at hjælpe landmanden igennem et salg med købsaftale og tinglysning og få ham og familien godt videre i en ny bolig.
   Per Møller Pedersen har også medvirket i mange handler mellem far og søn eller far og datter.
   - Det er lettere handler. Her er det et spørgsmål om timing og økonomi i forhold til et generationsskifte. Den landmand, der sælger gården til sine børn, glæder sig over handlen, og han kan måske efterfølgende hjælpe sønnen eller datteren på gården.

 

ET PAR GODE RÅD …
Per Møller Pedersen har et par gode råd til kommende sælgere:
   - Man skal overveje om ens ejendom har potentiale til udvikling, eller den skal afvikles. Man skal overveje om staldene eksempelvis skal moderniseres og gøres lækre for en ung landmand, eller staldene skal nedslides og afskrives, så det primære fokus er stuehus og jorden, der måske skal sælges til naboen.
   - Den afvejning skal man gøre sig ti år inden, man vil sælge.
   - Og når man skal sælge, skal man gøre sin ejendom lækker. Man skal få skåret til, gjort rent, ryddet op og smidt væk – det skal se ordentligt ud. Og det gælder, uanset om det er en produktionsejendom eller den nedslidte ejendom, der skal sælges til naboen.

 

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere, kan du kontakte Per Møller Pedersen på telefon 9635 1351 eller mail pmp@agrinord.dk