Mortens planer rækker langt ind i fremtiden

En ny stald skal samle dyrene på én ejendom og skabe bedre dyrevelfærd og ydelsesoptimering.

Landmænd landet over tager lige nu vigtige beslutninger for deres landbrug i 2024, men de lægger ikke alene planer for det kommende år. De kigger langt ud i fremtiden, så de kan lægge strategi for kommende udfordringer, love og behov. En af fremtidens landmænd er Morten Sørensen fra Ulsted i Vendsyssel.

 

DRØMMER OM NY STALD

Morten Sørensen har fra nytår overtaget fødehjemmet Ulstedlund i et generationsskifte. Stalden er ramme om 330 årskøer plads, og han skal i 2024 opfylde nye krav til blandt andet kælvningsafsnit. Flere lovkrav til staldindretning venter i 2034, og derfor har Morten sat det lange lys på for at fremtidssikre sin produktion. Drømmen er at opføre en helt ny stald til køerne.
   - Nu må vi se, om drømmen kan føres ud i livet. Men har man ingen planer, kommer man jo ingen vegne. Det er tilfredsstillende at se en udvikling, tilføjer Morten Sørensen, der har planer om at udvide besætningen til op mod 500 årskøer, hvis staldbyggeriet bliver en realitet.

 

TO ETAPER SKAL SIKRE

- Vi vælger at lave tilpasningerne i to etaper, så vi i første omgang laver et udendørs foderbord og opsamlingsplads langs den ene side af stalden. Det betyder, at den ene side af stalden bliver godkendt til store kvier efter 2034, forklarer Morten Sørensen.
   - Hvis eller når jeg får bygget en ny kostald, skal der kvier i den nuværende stald, tilføjer han med et nik ud i kostalden.
   - Vi har dyr på tre ejendomme i dag, og drømmen er at få det hele samlet. Malkekøer har i dag base på Ulstedlund. Goldkøer og højdrægtige kvier står på en anden ejendom og løbekvier på en tredje. Bedriften tæller 350 kvier, heraf bliver cirka 75 solgt til eksport, mens tyrekalvene sælges til en lokal aftager. Til gården hører også 280 hektar, heraf 30 forpagtet.

 

AGRI NORDS RÅDGIVER PÅ BANEN

Morten Sørensen har søgt faglige rådgivning hos miljørådgiver og strategisk rådgiver Carsten Aarup i Agri Nord i forhold til planarbejdet samt ansøgning til miljøgodkendelse.
   Det har foreløbig resulteret i ophævelse af en lokalplan, og hermed er den nødvendige afstand til bygrænsen sikret.
   - Nu søger jeg en miljøgodkendelse, og får jeg den, er næste skridt at undersøge, om jeg kan låne pengene til en ny stald. 

 

DE ER GODE TIL DET, DE GØR

Morten Sørensen og hans fem medarbejdere er rigtig gode til det, de gør – nemlig at producere mælk. I den eksisterende stald bliver der produceret 12.000 kilo mælk årligt per ko.
   - Jeg synes, at rammerne her er trange. Det er svært at komme videre med optimering af ydelse og sundhed, og det er trods alt sjovest, når man har noget at stræbe efter.
   - Sundheden er fornuftig, selvom det ikke er den nyeste og største stald, men flere kvadratmeter vil give bedre dyrevelfærd. Dyrene vil få mere plads omkring sig, og man vil bedre kunne tilgodese de unge dyr med holdopdeling.

 

EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

Når jeg får det hele samlet, kan jeg også indtænke malkerobotter og lave en bedre arbejdsplads med arbejdstider, der passer til et familieliv. Det var jo skønt at skabe en arbejdsplads, der kunne tiltrække tilstrækkelig lokal arbejdskraft.
   - Desuden arbejder vi lige nu i nogle gamle avlsbygninger, der bliver brugt til kalve, dybstrøelse og skåneafdeling – og det er ikke arbejdsvenligt. Planen er, at de bliver nedlagt som produktionsareal.

 

LADER SIG IKKE BREMSE

En måske truende politisk CO2-afgift får ikke Morten til at slå bremsen i. Han forfølger målrettet sin strategi.
   - Mange frygter en CO2-afgift, men man er nødt til at sætte noget i gang. Man kan jo ikke blive ved med at vente – der er altid noget, der lurer i horisonten. Hvis det ser håbløst ud om et par år, tager jeg den derfra. Nu er processen sat i gang, og forhåbentlig bliver jeg klogere på en CO2-afgift, inden byggeriet skal i gang.

 

Kort om:
Ulstedlund er Mortens fødehjem. Stuehuset er i dag beboet af to ansatte, og Morten og familien bor få hundrede meter fra gården. Hans tre søskende har ikke haft ønske om en hverdag som selvstændig landmand. Men for Morten lå erhvervet til højrebenet.
- Jeg har altid været interesseret i landbrug, og køer og grovfoder har min interesse, siger han og indrømmer, at han gerne nørder for at opnå de bedst mulige resultater.
- De økonomiske nøgletal er vigtige – men glæden ved at se mine køer trives, se en god ko og glæde mig over en fin, lille nyfødt kalv løfter hverdagen. Mister man fascinationen over det, tror jeg, man skal stoppe.