Mød Frederik Vingaard som gøder markerne fra computeren

Vi bruger mindre gødning, har mindre bøvl med lejesæd og et bedre udbytte. Og så er det jo også godt for miljøet at bruge gødningen på de pletter, der kan trække det.

Præcisionsjordbrug boomer lige nu på de danske marker. En rabatordning på efterafgrøder har været med til at booste udviklingen, og samtidig viser statistikker, at især unge med interesse for teknologi er godt i gang med præcisionslandbrug. En af dem er 25-årige landmand Frederik Vingaard Olesen, der sammen med sin far driver ejendommen Eriksminde vest for Stenum.

Frederik er 6. generation på ejendommen, og han går til den nyeste teknologi med største selvfølgelighed. På computeren laver han tildelingskort for den enkelte mark ud fra biomassebilleder taget fra satellit. Med kyndige klik på computer-kortet i programmet CropManager, gør han en mark klar til gødning. Og med få klik sender han det færdige tildelingskort videre til computeren i traktoren.

 

Skal du vide mere om CropManager?
Så kontakt planteavlskonsulent Flemming Floor - Klik her

 

Mindre forbrug - positiv forskel 

Sidste år implementerede han sammen med sin far gradueret tildeling af gødning.
- Målet er at bruge ti procent mindre gødning og opnå et lige så godt udbytte, siger Frederik Vingaard med et nik mod gødningssprederen.

- Vi stod overfor en udskiftning af den gamle gødningsspreder, så det var oplagt at købe en ny, der kunne graduere tildelingen. Alle traktorerne på Eriksminde er John Deere, og derfor var valg af gødningsspreder let.
- John Deere har egen opkobling til nettet og ”skyen”, og det er rigtig let at sende filer frem og tilbage. Det virker bare.

 

Gødningen omfordeles

Frederik tildeler først i sæsonen gødning efter Robin Hoods omfordelingsprincip: - Der hvor der er meget biomasse og masser af vækst, får kornet ikke så meget gødning og så hjælper vi de lidt fattige pletter med mere gødning. Men sidst i april, først i maj kan vi ikke nå at redde de tørre pletter, så her spreder vi gødningen på de områder, hvor der er nogle afgrøder at komme efter.

 

Godt for drift og miljø

I dag kan landmændene graduere kalk, gødning, udsæd og kemi. Det optimerer ikke alene driften, men gør også godt for miljøet.
- Vores nye sprøjte er opdelt i 36 sektioner på en meter. Her kan vi også lægge gradueringskort ind. Hvis marken er overfløjet med drone, og der er spottet tidsler, plottes de ind på tildelingskortet, og så kan vi ramme dem præcis.
- Når vi om et par år skal have en ny såmaskine, vil vi også have en såmaskine til gradueret udsæd, tilføjer Frederik.

 

Drømmen om egen ejendom 

Frederiks drøm er at købe en ejendom i området, og for at realisere drømmen skal der kapital til.
- Det er ikke sikkert, at jeg kan spare nok op til at købe mit eget, men så får jeg sparet op til at købe mig ind i Eriksminde, siger han og konkluderer, at en kontinuerlig optimering af driften skal sikre et generationsskifte. Seneste investering er maskiner til kartoffelavl. For to år siden investerede Frederik således i egen kartoffeloptager og kartoffellægger, og siden i egen traktor til redskaberne.