Minivådområder er en fordel

Både landbruget, miljøet og naturen får gavn af minivådområder. Det mener Agri Nords formand.

Landbruget kan med stor fordel etablere minivådområder. Sådan lyder det fra formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen.

Der findes en tilskudspulje på 115 millioner kroner, som landmændene kan søge, og der gives 100 procent tilskud.

Samtidig har SEGES udarbejdet en oplandsanalyse, hvor de ud fra kortdata har udpeget de steder, hvor man vil få mest effekt ud af at placere et minivådområde. Resultaterne offentliggøres på landmand.dk.

Agri Nord vil i den kommende periode kontakte landmænd, hvis landbrug ligger i de mest effektive områder for at fortælle om mulighederne, og oplandskonsulent i Agri Nord, Rune Hjortbak er desuden klar til at hjælpe alle andre, der er interesserede i at etablere et minivådområde. Både i og udenfor de særligt egnede områder.

Til alles fordel

Etableringen af minivådområder er en betingelse for, at landbruget med landbrugspakken fik forhøjede gødningsnormer.

Minivådområderne fungerer nemlig som et rensningsanlæg, der ikke alene opsamler kvælstof, men også fosfor.

Det er frivilligt, om man vil etablere områderne, og lever landbruget ikke op til betingelserne i fødevarer- og landbrugspakken, er det usikkert, hvad konsekvensen bliver.

- I værste fald får vi reduceret den tilladte kvælstofmængde, og det er vigtigt, at vi fastholder den optimale gødningsmængde, vi har nu, siger Carl Christian Pedersen.

Naturværdi

Udover at være med til at fastholde de nuværende kvælstofmængder beriger et minivådområde bedriften med en vis naturværdi.

- Der opstår ofte en fantastisk natur rundt om anlæggene, som blandt andet er med til at øge jagtværdien, siger formanden.

Forbedring af driften

For selve markdriften er der også fordele. Hvis man for eksempel placerer dem på et lavt areal, har man mulighed for at styre vandet.

- Kombinerer man sit anlæg med en pumpe, vil man kunne styre dræningen af sit produktionsareal, og det giver en stor sikkerhed i driften, siger Carl Christian Pedersen.

Det er ikke kun på lave arealer, det er oplagt at placere minivådområder.

- Det vigtigste er, at man har – eller kan skabe – et større sammenhængende drænsystem på mindst 20 hektar, og det er uanset, om man har lav eller høj jord, siger Rune Hjortbak

Her ses et kort over steder, der er særligt velegnede til etablering af minivådområder. Et minivådområde kan også etableres udenfor de viste udpegninger.

Et minivådområde kan berige bedriften med herlighedsværdi.