Minister besøgte Agri Nord - usikkerhed om CO2-afgift fyldte i debatten

En kommende CO2-afgift må ikke skade konkurrenceevnen, den må ikke koste arbejdspladser – og pengene skal retur til erhvervet krone for kroner.
Sådan står der i regeringsgrundlaget. Og budskabet gentog minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, flere gange, da han mødte landmænd fra hele Nordjylland hos Agri Nord i Aalborg.

Behov for afklaring og stabile rammer
Planen om en CO2-afgift af endnu ukendt størrelse og indhold skaber stor usikkerhed og bekymring i erhvervet. Og flere landmænd har sat udviklingsplaner på pause. Det stod klart på mødet med ministeren. Deltagere efterlyste afklaring og stabile rammer for erhvervet, så man med ro i maven kan lave fremtidige forretningsplaner, foretage investeringer og opnå finansiering.
Men lige nu afventer politikere og landbruget de faglige anbefalinger fra det såkaldte Svarer-udvalg, der skal have en rapport klar senere på året.
Mødets deltagere fik derfor ingen konkrete udmeldinger fra ministeren om en kommende CO2-afgift, men han mindede igen om forhandlings-rammerne, der skal sikre konkurrenceevne, arbejdspladser og sende afgiftskronerne retur til landmændene.

Et kærligt afgifts-skub
Jacob Jensen slog fast, at en stærk fødevareproduktion i Danmark er en del af svaret på de udfordringer, Danmark og resten af verden står overfor i forhold til klima og stigende efterspørgslen på fødevarer:
- Vi er supergode, men vi skal blive endnu bedre de kommende år, og det kræver, at vi omstiller og investerer.
- En CO2-afgift skal give et kærligt skub, men ikke så hårdt, at man vælter erhvervet. Den skal skrues sammen på en klog måde, så det giver de rette incitamenter, sagde Jacob Jensen og henviste til Arlas ”belønningsmodel”.
- Jeg er inspireret af den tankegang til at opnå en effekt. Dem der gør noget, får en fordel modsat dem, der ikke gør noget.

Tog input med sig
Ministeren skulle efter godt fem kvarter på podiet haste videre, og med sig tog han input om blandt andet udtagning af lavbundsjorde, alt for korte høringsfrister, regeltyranni, minivådområder, tvivlsomme beregningsmodeller, vandløb, bureaukratiske benspænd og landmænds dårlige erfaringer med tørkehjælpen.

Vigtig dialog
Formand for Agri Nord, Carl Chr. Pedersen, er tilfreds med, at ministeren på initiativ fra Venstre tog turen til mødet i Nordjylland.
- Dialog er vigtig, og mødet har givet os lidt indsigt i ministerens overvejelser og intentioner. Signalet fra ministeren er, at man har fokus på bureaukratiske regler og rammevilkårene omkring landbruget, siger Carl Chr. Pedersen og tilføjer, at han ser det som en klar fordel, at ministeren selv har rødder i landbruget og dermed har stor indsigt i erhvervets udfordringer og styrker.