Midlertidig skattefritagelse af gavekort op til DKK 1.200

Der er nu vedtaget et lovforslag, så det i 2021 er muligt, at arbejdsgivere giver sine medarbejdere et gavekort på op til DKK 1.200 til eks. restauranter, hoteller og oplevelser uden skattemæssige konsekvenser.

Det er en betingelse for skattefriheden, at den samlede værdi af gavekort modtaget fra en eller flere arbejdsgivere ikke overstiger et beløb på DKK 1.200.

Hvis den beløbsmæssige grænse på DKK 1.200 overskrides, vil medarbejderen være skattepligtig af den fulde værdi af det/de modtagne gavekort. 

Den beløbsmæssige grænse på DKK 1.200 vil gælde for en eller flere arbejdsgivere samlet. Det betyder, at hvis en person har flere arbejdsgivere, kan medarbejderen skattefrit højst få omfattet gavekort til en samlet værdi af DKK 1.200 fra alle arbejdsgivere.

Hvis medarbejderen har flere arbejdsgivere og modtager gavekort fra disse til en samlet værdi, der overstiger DKK 1.200, vil det være medarbejderens eget ansvar at selvangive det skattepligtige beløb.

Hvis arbejdsgiveren giver medarbejdere gavekort til en værdi på mere end DKK 1.200, er det de hidtil gældende regler for gavekort, der skal iagttages - dvs. gavekortet skal behandles som A-indkomst.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er en forudsætning, at det er et gavekort – uanset form, der gives til medarbejderne, og der ikke i stedet sker refusion af medarbejdernes private udgifter til de omfattede ydelser.

Hvad må gavekortet bruges til?

For at være omfattet af skattefritagelsen er det en betingelse, at gavekortet skal kunne bruges til udbydere af spise- og drikkevarer til nydelse på eller ved forretningsstedet, modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering, servering af spise- og drikkevarer ved enkeltstående arrangementer, udlevering af stærke drikke til nydelse på eller ved forretningsstedet, og/eller til udbydere af forlystelser, herunder oplevelser og kulturtilbud, som udbydes af spillesteder, koncert- og kulturhuse, museer, teaterforestillinger og biografforestillinger m.v.

Hotelydelser omfatter ydelser hos hoteller, gæstgiverier, vandrehjem, moteller, campingpladser og lignende, samt ophold i sommerhuse.

Restaurationsydelser omfatter ydelser hos restauranter, herunder fastfoodrestauranter. 

Er du interesseret i at vide mere om emnet, så tag fat i chefkonsulent inden for skat, Torben Carstensen på telefon 9635 1253.