Medarbejdere uden for EU får lønstigninger

Lønniveauet for driftsledere og fodermestre der kommer fra ikke-EU-lande stiger, meddeler SEGES.

Stigningerne træder i kraft fra 1. september 2017 i RAR Nord- , Øst- og Vestjylland. Der sker også en stigning i Hovedstaden, Region Syd og Fyn mv.

 

I de Regionale arbejdsmarkedsråd i Nord-, Øst- og Vestjylland ligger niveauet på:

Fodermestre: lønniveauet udgør: 26.100 kr. pr. måned (der skal ikke afsættes til pension, da det ikke er sædvanligt at indbetale pension på området). Der er tale om en stigning fra 23.721 kr. til 26.100 kr.

Driftsledere: Lønniveauet udgør 27.000 kr. ekskl. pension. Lønniveauet lå tidligere på 25.000 kr. – 28.000 kr.

 

I Region Syd og Fyn oplyser et vejledende niveau på:

Fodermestre: 31.000 kr.  inkl. pension (Vi går ud fra at pension kan fratrækkes)

Driftsledere: 33.000 kr. inkl. pension (Vi går ud fra at pension kan fratrækkes)

 

I Region Sjælland fastsættes det vejledende niveau til:

Fodermestre: 31.000 kr.  inkl. pension (Vi går ud fra at pension kan fratrækkes)

Driftsledere: 33.000 kr. inkl. pension (Vi går ud fra at pension kan fratrækkes)

 

Bornholm og Hovedstaden har endnu ikke besluttet et niveau.