Markvanding fra søer og vandløb

For at hjælpe de husdyrbrug, der på grund af tørken kan have svært ved at få nok foder, ser Hjørring Kommune velvilligt på tilladelser til at vande fra søer eller vandløb.

Hjørring Kommune giver nu tørkeramte landmænd en håndsrækning ved at give dem lov til at vande fodermarkerne med vand, der hentes i søer og vandløb.

- Vi vil gerne signalere velvillighed overfor de landbrug med dyrehold, som eventuelt kan afbøde lidt ved at vande fra de forskellige vandkilder som søer, bække, åer og så videre, hvor det er muligt at hente vand til at vande de marker, hvor foderet til dyrene skal produceres, siger Søren Smalbro, der er udvalgsformand for Teknik og Miljø i kommunen.

 

Smidig sagsbehandling

Når kommunen modtager en henvendelse med et ønske om indvinding af vand fra søer eller vandløb til vanding af foder til produktionsdyr, vil der straks gribes til handling, og sagen vil blive ekspederet straks

- Vi vil konkret tage ud til ansøger og besigtige søen eller vandløbet og her tage en snak om mulighederne, og som sagt er udgangspunktet en positiv vurdering og et ja til ansøgningen, fortæller Søren Smalbro.

Der kan desuden være udfordring med tilskudsfodring til dyr som afgræsser naturbeskyttede § 3-områder. Her vil praksis også være at tillade dette grundet den særlige tørkesituation.

Hvis man ønsker at få tilladelse kan man henvende sig på enten tlf 72 33 67 53 eller mail natur@hjoerring.dk.