"Lug ud i lovgivningen" med Agri Nord

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, åbnede i juni 2023 op for muligheden for at gøre opmærksom på komplicerede og uhensigtsmæssige regler og lovgivning gennem projektet "Lug ud i lovgivningen".

Tilbagemelding til ministeren i projektet: "Lug ud i lovgivningen"

 

Målet er ifølge ministeren at gøre det lettere at være landmand, fisker og fødevareproducent. Flere steder spænder uhensigtsmæssig lovgivning nemlig ben for de formål, vi gerne vil opnå.

 

Det mål vil vi i Agri Nord gerne bidrage til. Derfor er afdelingerne klima, natur og miljø samt planteavl gået sammen om vores bud på konkrete regler, som enten skal forenkles eller afskaffes.

 

Vi kommer bl.a. omkring tilbagebetaling af tilskud i forbindelse med udtagning af §3 natur, overimplementering af ammoniakregler ift. beskyttet natur, hvilket kan betyde begrænsninger for eller lukning af husdyrproduktion, vandløbslov, afstandskrav, udfordringer ift. skovrejsning, hvordan regler omkring brak og efterafgrøder har en uhensigtsmæssig negativ indflydelse på co2-belastning og at definitionen af dyr ikke er identisk i husdyrbrugsloven og veterinærloven.

 

Her kan du læse hele Agri Nords svar til ministeren, som bl.a. indeholder ovenstående tilbagemeldinger til lovgivning under fødevarer, landbrug og fiskeri, samt under Miljøministeriet.