Landmand om APV: - Vi skal jo passe på os selv

Tingene skal ikke være i orden, fordi Arbejdstilsynet kommer – førsteprioriteten er, at vi skal undgå at få skader, når vi
arbejder, understreger Søren Baisgaard.

Landmand Søren Baisgaard ved Skørping fik i vinter mail fra Arbejdstilsynet med besked om, at tilsynets kontrollanter ville komme på besøg hos landmænd landet over i 2023. Mailen fik både Søren og medarbejderne til at sætte mere fokus på det gode og det sikre arbejdsmiljø.


    - Tingene skal ikke være i orden, fordi Arbejdstilsynet kommer – førsteprioriteten er, at vi skal undgå at få skader, når vi arbejder, understreger Søren Baisgaard.
Han har været landmand på gården i 40 år, og han og medarbejderne har været forskånet for alvorlige arbejdsskader gennem alle år.
    - Men vi tænker måske ikke lige over sikkerheden i hverdagen. Rutiner og travlhed gør nok, at vi bliver lidt sløsede.

 

HJÆLP HENTET IND UDEFRA
I første omgang tog han en snak med medarbejderne i stalden, og de blev alle enige om, at der uden tvivl var plads til forbedringer. Samtidig var de enige om at få lavet en Arbejdspladsvurdering (APV) med hjælp udefra.
Søren Baisgaard kontaktede Jan Sølver Svendsen, der er HR- og arbejdsmiljørådgiver i Agri Nord.
    - Jeg havde mødt Jan i forbindelse med godkendelse af praktiksteder, og han snakker det samme sprog som mig, konstaterer Søren.
    - Det er skønt at få at vide, hvis vi har fejl, og Jan har en rigtig god måde at sige det på.

 

TJEKLISTE GENNEMGÅET
Jan Sølver Svendsen mødte op med en mappe, der indeholdte udkast til APV.
    - Der var en del skemaer, som vi skulle tjekke og krydse af og en række spørgsmål, som vi skulle forholde os til både med hensyn til sikkerhedsudstyr og måden, vi arbejder på.
Tjeklisten indeholdte spørgsmål om blandt andet fysiske og psykiske forhold, kemi og maskiner.
    - Vi gik hele bedriften igennem, og Jan kunne påpege de ting, der skulle ordnes – vi fik lavet en liste med fejl og mangler, som vi kunne gå frem efter, tilføjer Søren Baisgaard.

 

KEMI OG BEREDSKABSPLAN
Et af punkterne i handlingsplanen var opdatering af beredskabsplanen. Her skal det fremgå, hvordan man skal agere, hvis gylletanken lækker, der opstår brand eller der sker strømsvigt. Og hvordan man håndterer personskade.
    - Vi skulle blandt andet have navne på medarbejdernes nærmeste pårørende, siger Søren Baisgaard.
Handlingsplanen var også en reminder om en kemisk APV samt lovpligtig eftersyn på maskiner, værktøj og redskaber.
    - Vi har ikke så meget kemi som økologer, men vi har for eksempel rengøringsmidler og her skal du have et sikkerhedsdatablad.
Søren valgte at købe adgang til app’en Criska. Med app’en kan medarbejderne nemt og hurtigt få viden om farer ved arbejdet med et faremærket kemisk produkt, og hvilke værnemidler, de skal anvende. Samtidig er det en garanti for, at alle har adgang til opdaterede sikkerhedsblade.

 

BEVIDSTE OM SIKKERHED
Da Jan Sølver Svendsen forlod Baisgaard havde Søren Baisgaard møde med medarbejderne.
    - Vi gik alt igennem og fik struktur på procedurerne. Vi lavede for eksempel aftale om, at jeg får besked, hvis der mangler sikkerhedsstøvler eller en låge skal udskiftes.
    - Vi er blevet meget mere bevidste om sikkerheden. For eksempel har hver medarbejder sin egen kasse med værnemidler - ørepropper, briller, maske og handsker.
Jan Sølver Svendsen efterlod en dagsorden, som kan danne grundlag for den årlige arbejdsmiljø-drøftelse i medarbejderstaben.
    - Det var skønt at få en skabelon, som jeg kan bruge for samtalen på møderne – den sikrer, at vi får tingene snakket godt igennem.

 

DEN HURTIGE ELLER DEN SIKRE
Flytning af dyr har fået et særligt fokus i Søren Baisgaards stalde.
    - Vi skal passe på os selv. Lad nu være med altid at tage den letteste løsning – tag den sikreste. Står der fire køer, og de to er tyregale, så gå uden om i stedet for at gå ind til dem. Vi bliver taberne i det spil.
    - Hvis du skal flytte dyr, er det let, når du har ekstra låger hængende, så vi altid kan spærre af. Det gør det mere sikkert og lettere at flytte dyr. Og alt foregår stille og roligt. Det giver også mere ro for dyrene.

 

GRØN SMILEY
Søren Baisgaard bød med ro i maven Arbejdstilsynets kontrollant velkommen i foråret. Og han oplevede en rigtig god dialog.
    - Vi gik en tur rundt på gården og gennemgik tingene. Jeg havde mappen fra Jan med, hvor alt var skrevet ned.
Arbejdstilsynet kvitterede for indsatsen med en Grøn Smiley til teamet på Baisgaard.

 

Fra 1. juli 2023 vil landbrug og virksomheder ikke længere modtage et brev 1-12 måneder, før Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg. Det sker som et resultat af arbejdsmiljøaftalen 2023.