Landmænd med mindre bedrifter har størst behov for ejerskifte

I dag er knap 30 procent, eller 6.300, af alle aktive landmænd over 66 år gamle. Af dem er næsten 94 procent ejere af en mindre bedrift med en nettoomsætning under 2 mio. kr.

Selv om disse landmænd aldersmæssigt er i pensionsalderen, er de endnu ikke gået på pension. Og de bliver ved med at være aktive op i en sen alder:

– I gruppen af landmænd over 66 år er der stadig knap 2.000, som er aktive landmænd, når man ser på alderssegmentet 71-75 år, siger Ivan Damgaard, chefkonsulent på SEGES og en af ophavsmændene til ejerskifteundersøgelsen.

– Og billedet ændrer sig ikke, når man kaster blikket på landmændene i samme segment over 75 år. Her ligger antallet af aktive landmænd også på knap 2.000, supplerer afdelingsleder Kristian Skov, den anden SEGES-medarbejder bag ejerskifteundersøgelsen.

 

Mindre kontra større bedrifter

Vender man blikket mod landmænd over 66 år med en nettoomsætning på over 2 mio. kr., ser det ud til, at de generelt er bedre til at ejer- og generationsskifte deres bedrifter i en tidligere alder, men der er stadig over 400 landmænd i denne gruppe, som endnu ikke har ejer- eller generationsskiftet.

Grafen viser antallet af aktive landmænd med en nettoomsætning på over 2 mio. kr. i forskellige aldersgrupper.

– På baggrund af undersøgelsens resultater er det dog rimeligt at konkludere, at det er gruppen af landmænd over 66 år med en nettoomsætning under 2 mio. kr., som har det største og mest presserende behov for ejerskifte i landbruget, fastslår Ivan Damgaard.

 

Hvorfor udebliver ejerskifterne?

Ejerskifteundersøgelsens tal afslører ikke årsagerne til, at mange landmænd på mindre bedrifter bliver ved med at være aktive langt op i alderen, men der er flere oplagte, mulige forklaringer på, hvorfor det forholder sig sådan.

– Siden finanskrisen i 2008 har de mindre landbrug generelt været vanskelige at sælge, og for øjeblikket er det især de store, nødlidende ejendomme, som bliver handlet først, forklarer Kristian Skov.

Som følge af finans- og gældskrisen har ejendomspriserne været presset i bund. Det har påvirket egenkapitalen på de mindre brug i negativ retning, og har for nogle landmænd gjort det endog meget vanskeligt at komme fra gården med en ordentlig opsparing til pensionisttilværelsen.

Det er heller ikke utænkeligt, at nogle af de landmænd, som nu har en nettoomsætning på under 2 mio. kr., tidligere hørte til i gruppen af landmænd med en nettoomsætning over 2 mio. kr.:

– Måske har de ikke kunnet sælge landbrugsvirksomheden, inden de nåede pensionsalderen. De blev derfor boende på gården, men sørgede til gengæld for at forpagte jorden og sætte dyrene ud, mens tid var, understreger Ivan Damgaard og fortsætter.

– Andre igen har taget et bevidst valg om at blive boende på gården, fordi de ikke har ønsket at flytte fra deres livsværk.

 

Hvornår er ejerskiftet optimalt?

For at gennemføre et succesfuldt ejerskifte anbefales det, at landmanden går i gang med forberedelserne allerede 5-10 år, før ejerskiftet skal gennemføres.

- Som ejerskifteundersøgelsen viser, er der knap 3.000 aktive landmænd i alderen 51-65 år med en nettoomsætning på over 2 mio. kr. Kunne de hjælpes til at komme i gang med et ejer- eller generationsskifte i god tid, ville ejerskiftepuklen i dansk landbrug kunne reduceres, vurderer Ivan Damgaard.

 

Tjek SEGES’ nye ejerskifteside ud. Klik her