Landmænd kræver solcelle-arealer af kommunerne

Agri Nord lægger pres på de nordjyske kommuner for at få udpeget arealer til solcelleanlæg. Det er til gavn for både klima og erhvervet.

Står det til landbruget, skal kommunerne i Nordjylland udpege store arealer til solcelleparker. Landmændene vil til at dyrke solen frem for de mere traditionelle afgrøder som hvede og byg. Det er en fordel både for klimaet, men også for landmændenes pengepung.

- Vi i landbruget står med en gylden mulighed for at gøre en kæmpe forskel i forhold til klimaet, siger Ulrik Krogsgaard, bestyrelsesmedlem i Agri Nord.

I Nordjylland er der mange velegnede arealer til formålet, idet der mange steder er den helt rigtige solindstråling.

Agri Nord peger desuden på, at store arealer med indsatsplaner for drikkevandsbeskyttelse er oplagte til etablering af solcelleanlæg.

 

Klimafordele på flere fronter

Energi fra solceller er for det første en bæredygtig energiproduktion, men den er også økonomisk bæredygtig.

- Økonomien i solcelleanlæg er blevet så fornuftig, at de i fremtiden kan klare sig helt uden statsstøtte, siger Ulrik Krogsgaard.

Mange steder er kornproduktion i dag ikke økonomisk bæredygtigt, og udtages de nuværende kornmarker til klimavenlig energiproduktion, sparer samfundet desuden den CO2-udledning, der er ved at drive markerne.

- For nogle landmænd kan det være en langt bedre forretning at dyrke grøn energi fremfor korn, siger han.

 

Sol og vind skal deles lige

Landbruget opfordrer til, at kommunerne deler indsatsen ligeligt mellem vindenergi og solenergi. Det kan ikke nytte noget at fokusere ensidigt på det ene eller andet.

- Solen skinner om sommeren, og vinden blæser om efteråret. Derfor vil en kombination af vindmøller og solcelleanlæg sikre en jævn, klimarigtig produktion året rundt, så vi helt kan udfase de fossile brændstoffer, siger Ulrik Krogsgaard.

 

Opsamling af CO2

Det er desuden muligt at udlægge arealerne, som solcelleanlæggene etableres på, med vedvarende græs.

På den måde opsamles der yderligere CO2.

- Vi er helt klar til at gå ind i det her. Både fordi det kan være en god forretning, men også fordi vi i landbruget gerne vil være med til at løse klimaudfordringerne. Det vil give os stor goodwill, siger Ulrik Krogsgaard.

 

For yderligere oplysninger kontakt Ulrik Krogsgaard på tlf.: 2481 3191