Landmænd kan komme til at dyrke solen

Solenergi kan blive en ny indtægtskilde i landbruget.

Solenergi kan muligvis gå hen og blive en gunstig forretning for landbruget. I hvert fald er der stor aktivitet på solenergiområdet, og der forhandles netop nu i Folketinget om indholdet i en kommende energiaftale, som kan få betydning for solenergi.Det kommende energiforlig vil måske skubbe til udviklingen, vurderer virksomhedsrådgiver Jacob Frey Hansen:

- Faktisk forventer nogle, at solen i fremtiden bliver den dominerende energikilde indenfor vedvarende energi, siger han.

For at afdække de nye muligheder på området, inviterer Agri Nord derfor til et informations-møde om solenergi. Det foregår onsdag den 14. februar klokken 10-12.30 på Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV.
 

Udlejning eller investering

Der vil formodentlig blive to forskellige muligheder. Enten lejer man sin jord ud til en solcelle-anlægspark, eller man investerer selv i solcelleanlægget.

- Udleje af jord kan være en mulighed for de fleste, mens fordelene i selv at investere i første omgang er afhængig af, hvordan det nye energiforlig kommer til at se ud, og dernæst hvilke vilkår der er forbundet med en investering af den karakter, siger Jacob Frey Hansen.

På informationsmødet vil forhold omkring driftsøkonomi, beskatning og jura blive belyst af ek-sperter, mens uvildig energiekspert Henrik Mentz, Ienergi, vil gøre deltagerne klogere på ram-mevilkårene for solenergi.
 

De første solcelleparker er en realitet

De første solcelleparker er allerede etableret i Danmark. Blandt andet har firmaet Better Energy bygget anlæg.De vil gerne lave aftaler med landmænd, og det fortæller de mere om på mødet.
 

Mere end fødevareproducenter

Jacob Frey Hansen vurderer, at solenergi er rigtig interessant for landbruget.

- Det giver landbruget mulighed for at levere grøn energi til samfundet, og det åbner op for, at landbruget er mere end en fødevareproducent, siger han.

I forhold til vindmøller har solcelleanlæg den fordel, at de hverken larmer eller skæmmer land-skabet, hvis de placeres et velegnet sted, og der etableres beplantning rundt om anlægget.