Landmænd fik værktøj og råd til at mindske CO2-udledning

I dag var en række landmænd og landbrugsrådgivere samlet hos Agri Nord til Klimadag. Her blev de præsenteret for Klimaværktøjet ESGreen Tool, der skal hjælpe landets landbrug med at kortlægge deres klimaaftryk.

Spørgelysten fra salen var stor, da knap 70 landmænd og landbrugsrådgivere var samlet hos Agri Nord i Aalborg  til Klimadag for blandt andet at høre om landbrugets nye klimaværktøj: ESGreen Tool.

Værktøjet er udviklet af SEGES Innovation med støtte fra Forenet Kredit og Nykredit og sætter landmændene i stand til at beregne klimaaftrykket fra deres bedrift og understøtte dem i at træffe de klimatiltag, der sparer mest i forhold til udledt CO2.

 

Kortlægger potentialet for klimatiltag

Der var bred enighed i salen om, at bæredygtighed og CO2-reduktion bliver et stort fokuspunkt i landbruget i årene fremover, og det store spørgsmål hos mange landmænd i den sammenhæng er, hvordan man understøtter målsætningerne på klimaområdet uden samtidig at underminere ens bedrifts økonomiske grundlag.

Det nye værktøj kan hjælpe landmændene med at beregne og kortlægge potentialet for klimatiltag på deres bedrift.

- Selvom landbruget i Danmark i mange henseender allerede er førende i at producere fødevarer med lavest muligt klimaaftryk, så må vi også erkende, at netop et produkts klimaaftryk bliver et væsentligt konkurrenceparameter i fremtiden. Derfor giver det god mening at vores medlemmer kommer i gang med at bruge værktøjet og får kigget deres bedrift igennem sammen med vores rådgivere, siger Kim Koch, adm. direktør i Agri Nord.

 

Tag fat på opgaven nu

En af de landmænd, der allerede har arbejdet målrettet med at nedbringe sit klimaaftryk er Per Aagaard fra Hjallerup. Han var en af oplægsholderne i dag og opfordrede sine kolleger til at tage fat på opgaven. 

- Landbruget er vant til at gå forrest i mange sammenhænge, så det er kun naturligt vi også gør det i denne sammenhæng. Der er ingen tvivl om, at kravene til os i fremtiden på det her område kun bliver større, så i stedet for at vente på, at der bliver stillet krav til os, så er det meget nemmere at tage fat på opgaven nu, var et af budskaberne fra Per Aagaard til kollegerne.

 

Fakta:

ESGreen Tool er tilgængelig på seges.dk. Her kan landmænd beregne den aktuelle klimabelastning på deres bedrift som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften – herunder også fordelingen på metan, CO2 og lattergas, og hurtigt få overblikket over de CO2-reducerende virkemidler, som har den største effekt. På sigt kan værktøjet også beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift pr. produktionsenhed.