Landmænd får nemmere godkendt minivådområder

Kontrolkravene til minivådområder er blevet mere lempelige, så landmænd kan undgå at komme i vanskeligheder, når de skal have godkendt deres anlæg. 

Mange af de landmænd, der har lavet minivådområder, har oplevet store vanskeligheder med at få udbetalt tilskudsmidlerne. Landbrugsstyrelsens kontrol blev kritiseret for at være alt for rigid, men nu er der kommet lempeligere krav til kontrollen. 
Det betyder blandt andet, at opmåling og kontrol hovedsageligt ligger hos landmanden selv. Han kan få en landinspektør til at opmåle minivådområdet og få tjekket de øvrige vilkår af for eksempel en byggerådgiver eller en oplandskonsulent. 
Man behøver ikke fremover at vente på Landbrugsstyrelsens kontrollant, men i stedet opmåle bassinerne, når det passer og inden, at de bliver fyldt med vand.

Mulighed for at rette fejl
Finder landinspektør eller anden rådgiver fejl i minivådområdet, får entreprenøren mulighed for at rette dem. 
Landbrugsstyrelsen bliver nemlig først involveret, når oplandskonsulenten sender dem opmålingsrapporten. Dermed har landmanden reelt mere end et skud i bøssen. Der vil også blive indført usikkerhedsmarginer på dybdemålingerne, så udsving på sandsynligvis +/- 10 centimeter bliver accepteret.
Når Landbrugsstyrelsen så har modtaget resultaterne fra opmålingen, vil en kontrollant først gennemgå rapporten inde ved sit skrivebord. Senere tager kontrollanten ud til minivådområdet men lader GPS, waders og gummibåd blive hjemme, for han skal ikke opmåle el.lign. 
I stedet kan han gå tørskoet rundt om minivådområdet og blot se, om det overordnet ser plausibelt ud i forhold til rapporten. Derfor betyder det heller ikke noget, at bunden for eksempel har ændret sig lidt siden, at minivådområdet blev færdigt og fyldt med vand. 
- Denne nye procedure for kontrol gør tingene nemmere for landmænd, der har anlagt et minivådområde – eller gør det i fremtiden, siger oplandskonsulent Rune Hjortbak, Agri Nord. 

Kravene skal stadig overholdes
Selv om tolerancerne ved opmåling bliver mere lempelige, skal det understreges, at man som landmand og entreprenør skal være omhyggelig i anlægsfasen. 
- Der er en række krav og forudsætninger i minivådområdeordningen, som man bare skal have styr på. Det kan oplandskonsulenten hjælpe med at få overblik over inden, at man sætter skovlen i jorden. Det er ikke raketvidenskab, men hvis tingene ikke er i orden, koster det tilskudskroner, siger Rune Hjortbak.
Som et led i den nye procedure vil det sandsynligvis koste 5 % af tilskuddet for hver fejl, der ikke har betydning for funktionen af minivådområdet. 
- Risikoen for helt at miste tilskuddet eksisterer stadig, hvis en fejl nedsætter funktionen, siger Rune Hjortbak og tilføjer:
- Heldigvis får vi nu som beskrevet mulighed for selv at tjekke minivådområdet igennem og rette eventuelle fejl inden, at Landbrugsstyrelsen kommer på banen.

Vil du lave et minivådområde?

I starten af 2020 åbner en ny ansøgningsrunde for minivådområder. 
Der er fortsat et stort behov for, at landbrugserhvervet byder ind og bidrager til at reducere nitratudvaskningen, så landbruget kan bevare gødningsnormerne. 
Der er fuld finansiering til arbejdet og gratis rådgivning fra oplandskonsulenterne. Derudover skaber et minivådområde liv og variation i landskabet – og måske en bedre afvanding af markerne, hvis man også får tilskud til en pumpe som en del af projektet. 
Kontakt oplandskonsulent Rune Hjortbak på tlf.: 9635 1199 eller mail: ruh@agrinord.dk og hør nærmere om dine muligheder for at få et minivådområde – se også www.oplandskonsulenterne.dk.