Landmænd er presset af græsningsforbud – mangler akut græsarealer til kvæg

Formand for Agri Nord ser med stor alvor på situationen. Han opfordrer også til, at landmænd imellem hjælper hinanden med at finde tilstrækkeligt med græsningsarealer til kreaturerne.

Et ukendt antal landmænd står lige nu i en vanskelig situation efter Naturstyrelsens beslutning om at sætte afgræsningen i bero på 3.000 hektar af statens naturarealer. Styrelsens beslutning er truffet for at sikre fødevaresikkerheden efter fund af PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdier for græs. Det betyder, at de berørte landmænd nu har ganske kort tid til at finde alternative græsningsarealer til deres dyr.

Ny arbejdsgruppe i ministeriet
Tirsdag oplyste miljøminister Magnus Heunicke, at Naturstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, hvor Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening er med. Naturen vil nemlig også lide under manglende afgræsning.
Ministeren har offentligt meldt ud, at arbejdsgruppen blandt andet skal kigge på om landmændene kan få tilbudt erstatningsarealer, om dele af arealerne kan frikendes for PFAS, om man kan mærke eller ”chippe” kvæget, så det kan græsse på området, men ikke ender i vores fødevarer, og om andre dyr end kvæg kan bruges til naturpleje.

Agri Nord-formand efterlyser kompensation
Agri Nord har også medlemmer, der med kort varsel har mistet store afgræsningsarealer til deres kvæg.
Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, følger situationen i tæt samspil med Landbrug & Fødevarer, der sidder med ved bordet, når der skal findes løsninger på problemet.
Han bakker op om viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed, der har tilkendegivet, at der skal ses på kompensationsordning til de landmænd, der er kommet i klemme på grund af beslutningen om at sætte afgræsningen i bero.
- Vi er rystede over PFAS-fund, der betyder, at Naturstyrelsen må inddrage store afgræsningsarealer, understreger Carl Christian Pedersen.
- Det er vigtigt at finde ud af, hvor stadset kommer fra, så det ikke får betydning for mennesker og dyr. Men i mellemtiden kan vi opfordre til, at landmænd imellem kan hjælpe hinanden med at finde tilstrækkeligt med græsningsarealer til kreaturerne.

Er du ramt af forbud mod afgræsning?
I Agri Nord vil vi gerne være behjælpelig med at skabe kontant mellem de landmænd, der nu akut mangler afgræsningsarealer og landmænd, der eventuelt måtte have ledige arealer.
Landmænd, der akut mangler græsning på grund af forbuddet, kan skrive til: info@agrinord.dk med kontaktoplysninger, behovets omfang og hvor i landsdelen, behovet for erstatningsgræs er opstået.