Landbruget står bag ny crowdfunding-portal for de anderledes ideer

Skæve og alternative ideer kan have svært ved at opnå finansiering via de traditionelle kanaler. Det skal der laves om på. Med en ny crowdfunding-portal vil landbruget skabe mulighed for udvikling og bidrage til, at de ideer, der ikke passer ind i den traditionelle finansiering, også kan blive til virkelighed. 


Hvad gør en landmand, som har en lidt anderledes eller skæv idé, som er god, men ikke kan opnå finansiering hos de traditionelle banker og kreditforeninger? Tja, indtil nu har der som regel ikke været så meget at gøre. 
Men det skal der laves om på. De anderledes, men stadig økonomisk holdbare og rentable initiativer skal også have en chance fremover. Det mener en række aktører i landbruget. 


Landbruget vil aktivt støtte udvikling, der ikke passer ind i den traditionelle finansiering

- Vi vil støtte udviklingen i det danske landbrug ved at bane vejen for en ny mulighed for finansiering og derigennem være med til at skabe nye forretningsmuligheder for landmanden, siger formanden for Landbrug & Fødevarers sektor for økonomi og virksomhedsledelse, Anders Harck. 
- I landbruget har vi generationers tradition for at udvikle og tænke innovativt. Det er ærgerligt, når gode, sunde projekter må opgives, fordi de ikke passer ind i traditionelle finansieringsløsninger. Det kan for eksempel være unge, som ikke har opbygget tilstrækkelig kapital, men har den helt rigtige ide og en stærk forretningsplan, siger han.


Landbruget handler og skaber mulighed for crowdfunding

Sektoren har derfor sammen med landbrugets videns- og innovationshus SEGES og landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO taget initiativ til og udviklet et koncept for crowdfunding målrettet landbruget, under navnet InGreen AgroFunding. 

- I vores rådgivning har vi eksempler på, at banken eller kreditforeningen pludselig er bakket ud af et etableringsforløb i sidste øjeblik, selvom vi mener, økonomien ser fornuftig ud. Det kunne fx være en atypisk sag med stor produktion i forhold til ejede aktiver. I den slags tilfælde vil vi fremover kunne henvise og hjælpe med at få finansieringen hjem via InGreen AgroFunding, siger Bjarke Poulsen, der er direktør for Økonomi og Strategi i SAGRO. 

Udover SAGRO og SEGES har en række andre landbrugsrådgivningsselskaber over hele landet godkendt modellen og bliver medejere af crowdfunding-platformen. Det drejer sig om Agri Nord, Agrovi, Kolding Herreds Landbrugsforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, Landbrug & Fødevarer, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Velas, Vestjysk, VKST og Østdansk Landboforening.
- Det er en stor og bred skare af aktører, der står bag. De mange rådgivningsselskaber dækker forskellig geografi og alle typer af landbrug – både økologiske og konventionelle, store og mindre brug samt alle typer af produktion. Det er en stor styrke. Vi forventer også bredde i de kommende crowd-projekter, siger René Andresen, der er formand for InGreen AgroFunding og direktør i Vestjysk.


Der foretages en kreditvurdering af alle projekter

Platformen kreditvurderer hvert projekt og sender de bæredygtige videre til finansiering via crowdfunding. Her kan private investorer byde ind, mod en aftalt forrentning. Kreditvurderingen gør den nye platform helt unik.
Parterne forventer at lancere crowdfunding-platformen InGreen AgroFunding ultimo september i år og er i dialog med en eksisterende crowd-aktør om facilitering af selve platformen.


Fakta

 • I dag har landmænd ikke mulighed for at bruge de etablerede crowdfunding platforme, primært fordi de eksisterende platforme ikke har værktøjer og viden til at rate de personligt drevne landbrugsvirksomheder. 
   
 • InGreen AgroFunding skaber kontakten mellem låntager og långiverne via en crowd-platform.
   
 • Der er tale om lån, ikke donationer eller aktier/medejerskab.
   
 • Er du som landmand eller investor interesseret i mere om InGreen, kan du via hjemmesiden www.ingreen.dk tilmelde dig nyhedsbrev. Dermed får du besked, når platformen er i luften og dermed åbner for projekter.
   
 • InGreen AgroFundings stiftende partnere er: Agri Nord, Agrovi, Kolding Herreds Landbrugsforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, Landbrug & Fødevarer, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Velas, Vestjysk, VKST og Østdansk Landboforening.

 

Q&A

 • Hvad er crowdfunding? 

Crowdfunding er en anderledes måde at skaffe finansiering på (fundraising), hvor man ved hjælp af en online platform beder investorer om at give/låne penge til at få finansieret sine projekter og gode idéer. Der er populært 4 måder at crowdfunde på. Den platform, vi har etableret, er en crowdlending platform – hvilket vil sige, at mange forskellige investorer yder et lån til et projekt gennem den platformen, som vi stiller til rådighed.
 

 • Hvorfor er der behov for en crowdfunding (crowdlending) platform til landbruget? 

Det viser sig af og til, at vi i landbruget har nogle projekter, som ikke passer ind i den traditionelle form for udlån. Desuden kan der være forskellige grunde til at søge en bredere investorkreds.
 

 • Sætter SEGES og mit rådgivningsselskab (DLBR) nu penge på spil for at finansiere anderledes ideer som kreditforeningen og bankerne ikke vil røre ved? 

Nej, det gør vi ikke – vi udbyder en platform, hvor alle, der kan leve op til kravene, kan investere store eller små beløb i de projekter, der udbydes på platformen. Så InGreen AgroFunding er udelukkende ”bindeled” mellem projekt og investor.
 

 • Hvorfor skal SEGES og L&F deltage aktivt i finansiering af projekter?

Det skal de heller ikke jf. ovenfor.
 

 • Hvad vil I opnå med denne crowdfunding-platform?

Først og fremmest at få finansieret projekter, som er rentable, men alligevel svære at få finansieret i dag. Vi kan endvidere se, at denne måde at skaffe finansiering på vinder frem i udlandet, så vi syntes også den mulighed skal være tilgængelig for dansk landbrug.
 

 • Hvorfor er det ikke alle DLBR-virksomheder, der er med?

Alle har fået muligheden, men det er ikke alle som synes, det passer ind i deres forretningsmodel at investere i den. Men deres kunder kan selvfølgelig også bruge platformen som alle andre.
 

 • Bliver dette en konkurrent til banker og kreditforeninger?

Nej, det skal ses som et mulighed til visse projekter, ikke som en konkurrent.
 

 • Hvem er det, der skal finansiere de projekter, der skal crowdfundes? 

Det er de investorer, der tror på projektet – og de kan allerede nu registrere deres e-mail adresse på InGreen.dk, så sender vi en mail, når vi får de første projekter på platformen.
 

 • Hvornår er platformen klar til brug?

Senest ultimo oktober – men vi håber, at vi kan gå i luften før
 

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har noget jeg gerne vil have finansieret?

Henvend dig til din rådgivningsvirksomhed, så kan de hjælpe dig i gang – men det bliver først når platformen er færdig, at vi kan komme rigtig i gang.