Landbruget får kompetent sparring på bæredygtighed

Arkitekt- og ingeniørfirmaet BK NORD A/S i Aalborg har ansat en kreativ chef med baggrund i forskning i bæredygtighed, som skal hjælpe landbruget til bæredygtige løsninger


Arkitektfirmaet BK NORD A/S, der jo har tætte forbindelser til landbruget qua sit ejerskab, tager med sin nye chefgruppe, bestående af René M. Larsen og brand- og konstruktionschef Bente Søgaard, fat på et strategisk skifte, for at hjælpe investorer og bygherrer i landbrugssektoren til bæredygtige løsninger.

- Vi er meget bevidste om den udvikling, der sker mod bæredygtighed i landbruget, hvor frivillighed inden for en overskuelig fremtid ender i specifikke krav til bæredygtige byggerier, siger adm. direktør René M. Larsen.

 

Vil være spydspids

Som spydspids i det strategiske tiltag, har firmaet nu som det tredje led i ledergruppen ansat Camilla Brunsgaard Fugmann som kreativ chef. Hun er civilingeniør i arkitektur, og hun har i mere end 14 år beskæftiget sig med bæredygtig arkitektur. Hun har en Ph.d. indenfor bæredygtigt byggeri og er DGNB konsulent. Hun kommer fra en lektorstilling på Aalborg Universitet, hvor hun har forsket og undervist indenfor bæredygtigt byggeri siden 2007.

 

Forsker og underviser

Hun har blandt andet arbejdet sammen med Green Building Council, MOE ingeniører og Arkitema Architects i et Realdania-støttet projekt og udviklet nye kriterier med fokus på sundhed og velvære til DGNB certificeringsordningen. Endvidere har hun undersøgt design- og beslutningsprocesser i realiserede DGNB projekter.

- Jeg medbringer forskningserfaring, som altid har været praksisnær og fokus på bygbare løsninger, siger hun og tilføjer:

- Byggeriet har i mange år været erfaringsbaseret, når det kommer til nye løsninger. Det har vi ikke tiden til nu – udviklingen og krav til klima og ressourceforbrug kræver at der arbejdes med viden og evidens, og konvertere det til brugbare konkrete løsninger. Det er en proces, jeg kender, og som jeg glæder mig meget til at arbejde med i helt konkrete sammenhænge, siger hun.

 

Tæt på forskningen

Samtidig er hun så tæt på forskningsmiljøet, at hun kan uddrage de helt nye udviklinger fra denne verden, og medvirke til at omsætte dem til tekniske løsninger i byggeriet, og det gælder over en bred kam.

- Jeg vil se frem til at skulle arbejde konkret med DGNB certificeringsordningen og den frivillige bæredygtighedsklasse, særligt inden for BK NORD A/S’s kerneområde indenfor landbrug og fødevareproduktion, siger den 42-årige Camilla Brunsgaard Fugmann, der selv bor i Aalborg og i øvrigt er gift med en tømrermester.

- Jeg glæder mig meget til at omsætte forskning og nye landvindinger til jordnære og praktiske løsninger til fordel for investorer og bygherrer i landbruget. Og der er nok at tage fat på, for kravene kommer, så det handler om at være på forkant, siger hun.


Nye konkurrenceparametre

Og det er netop, hvad BK NORD A/S vil; at være på forkant:

- Det er virkeligt vigtigt, at vi tager dette strategiske skridt. Landbruget er inde i en benhård transformation, men fremtiden vil byde på helt nye parametre, når det gælder global konkurrence, og her skal vi være med til at bære løsningerne frem. Det vil afstedkomme store forandringer i den måde, vi tænker både bygninger og adfærd på, siger René M. Larsen. 


Fakta om BK Nord

Arkitekt- og Ingeniørfirmaet BK NORD A/S beskæftiger 18 arkitekter og ingeniører, og selskabet er ejet af landbrugsselskaberne AgriNord, Fjordland og nf plus. Selskabet har udviklet sig langt ud over landbruget til i dag at have en tredelt ekspertise i henholdsvis landbrug, erhvervsbyggeri og boligbyggeri.Camilla Brunsgaard Fugmann har en baggrund som forsker og formidler, og skal nu som kreativ chef hos BK Nord arbejde med at implementere brugbare bæredygtige løsninger. (Foto: Maria Graven Andersen)