Landbruget er en del af løsningen

Dansk landbrug er ikke et sort erhverv, men derimod en stor del af løsningen på fremtidens klimaudfordringer. Sådan lød et af hovedbudskaberne fra Agri Nords generalforsamling i går, hvor både formand for Agri Nord Carl Christian Pedersen og Landbrug & Fødevarers formand Søren Søndergaard fremhævede dansk landbrugs villighed til at være en aktiv medspiller på klimaområdet. 

Knap 200 landmænd og øvrige repræsentanter fra landbruget var mødt op til årets generalforsamling i Agri Nord i går i Agri Nord Idrætscenter. Det blev en generalforsamling, hvor især situationen i Ukraine og klimaudfordringer fyldte i debatten. 

Der skal nemlig tages et opgør med billedet af landbrugserhvervet som en stor klimasynder, hvis man spørger Agri Nords formand Carl Christian Pedersen. 

- Vi skal gøre op med billedet af landbruget som et kulsort erhverv. Virkeligheden er, at landbruget hvert eneste år sparer samfundet for tonsvis af CO2-udledning. At vi i Danmark har nogen af verdens dygtigste landmænd og en af verdens mindste klimaaftryk på vores landbrugsproduktion. Det fortjener erhvervet at få kredit for, sagde Carl Christian Pedersen i sin formandsberetning.

Det synspunkt bakkede aftenens gæstetaler Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer, op.

- Vi skal have en stor og stærk fødevareproduktion – og også energiproduktion i Europa – ikke mindst set i lyset af den nuværende situation i Ukraine. Og der har vi en stor rolle at spille i landbruget i Danmark. Vi har et landbrug i absolut verdensklasse og med mindst mulig klimapåvirkning, så derfor har vi også et stort ansvar, sagde Søren Søndergaard.

 

Agri Nord godt rustet til fremtiden

Rådgivningen i Agri Nord er klar til at understøtte fremtidens fødevareproducenter, og her kommer bæredygtighed til at spille en central rolle.

- Uanset om man hedder Mærsk, Danske Bank eller Agri Nord, så bliver digitalisering, specialiseret rådgivning og bæredygtighed tre af de absolutte nøgleparametre for fremtiden. I Agri Nord har haft de tre fokuspunkter som en del af vores strategi i længere tid, og vi er derfor godt rustet til at understøtte vores kunders forretninger i de kommende år, sagde adm. direk-tør/CEO Kim Koch, og pegede her blandt andet på Agri Nords oprustning indenfor ESG. 

Han fremlagde også et regnskab for Agri Nords med et resultat på godt 5,5 millioner, hvoraf de 3,4 millioner tilbagebetales til medlemmerne. 


Genvalg 

Der var genvalg til Carl Christian Pedersen som formand for en treårig periode. Derudover var tre bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Her var der genvalg til Jens Verner Pedersen og Lars Tolstrup, mens Lars Olsen ikke ønskede genvalg og dermed takkede af efter ti års indsats i bestyrelsen. I hans sted blev Merete Dahlgaard valgt ind.

Suppleanter blev Allan Scheel og Klaus Kristiansen. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for tre år, mens suppleanterne er valgt for en et-årig periode.