Landbrug & Fødevarer taber principiel retssag om restlevetid på landbrugsejendomme

Tirsdag er der faldet dom i en principiel retssag om restlevetiden på husdyrsbedrifter, når  de revurderes, men ikke med det samme kan leve op til de skærpede ammoniakdepositionskrav. Vestre Landsret frifinder desværre Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Agri Nord beklager dommens udfald. Agri Nord havde anbefalet denne sag over for Landbrug og Fødevarer, og vi er fortsat taknemmelige for, at L&F støttede Steen Christensen i den vanskelige situation, han var kommet i på grund af den barske lukning af hans husdyrbrug.
Resultatet vil endnu engang sætte fokus på lovgivningens mangler.
Agri Nord har i mere end 10 år haft dette som en mærkesag, og vi må konstatere, at næsten alle politikere, som konfronteres med virkningerne af loven - nemlig inddragelse af produktionsret, lukning og store tab på ejendommene - siger, at det må vi gøre noget ved. Men der er stadig intet sket.
Nu må politikerne på Christiansborg tage fat om nælden: Vi kan ikke leve med, at naboer til habitatområder og beskyttet natur kan miste deres livsværk uden kompensation. Det er ikke en retsstat værdigt.
Vi har medlemmer, som har haft en dødsdom hængende over deres husdyrbrug siden 2011, da loven blev vedtaget. Loven blev vedtaget i tillid til, at der ville komme ny teknologi, som kunne rense luft og binde ammoniak; men der er ikke kommet tilstrækkelig ny teknologi til, at vi kan rense luften godt nok.
Dette må stoppe. Lovgivningen må ændres.